LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


मराठी व्याकरणमराठी व्याकरण 

घटकाचे नाव

माहिती वाचा 

1 - मराठी वर्णमाला 

क्लिक करा

2 -स्वरांचे प्रकार

क्लिक करा

3 -  व्यंजनांचे प्रकार

क्लिक करा

4 -  TEST NO 1

क्लिक करा

५ - शब्दांच्या जाती

क्लिक करा

6 - विरामचिन्हे

क्लिक करा

7 - लेखन नियम - अनुस्वार 

क्लिक करा

8 - लेखन नियम - ऱ्हस्व दीर्घ

क्लिक करा

9 - लेखन नियम - ऱ्हस्व दीर्घ

क्लिक करा

१० - ध्वनीदर्शक शब्द

क्लिक करा

११ - विभक्ती 

क्लिक करा

12 - काळ 

क्लिक करा

13 - नाम 

क्लिक करा

14 - सर्वनाम 

क्लिक करा

15 - विशेषण 

क्लिक करा

16 - क्रियापद 

क्लिक करा

17 - क्रियाविशेषण अव्यय 

क्लिक करा

18 - शब्दयोगी अव्यय 

क्लिक करा

19 - उभयान्वयी अव्यय 

क्लिक करा

20 - केवलप्रयोगी अव्यय 

क्लिक करा

21 - संधी 

क्लिक करा

22 - व्यंजन संधी 

क्लिक करा

23 -  वचन

क्लिक करा

24-  प्रयोग 

क्लिक करा


25- वाक्य प्रकार  

26-समास/समास प्रकार  

27-वाक्यप्रचार व त्याचे अर्थ

 28-म्हणी व त्यांचे अर्थ 

29-समास व समास प्रकार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment