LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


रोग व रोगप्रसार


🌸🌸 रोग व रोगप्रसार  🌸🌸

==========================

🌸🌸 संसर्गजन्य रोग 🌸🌸

💉 इन्फ्लुएंजा,

💉 कषय, 

💉 नायटा, 

💉 अमांश,

 💉 घटसर्प,

💉 पोलियो.

==========================

🌸🌸 असंसर्गजन्य रोग 🌸🌸


💉 मधुमेह (डायबिटीस),

💉  कर्करोग.

==========================

🌸🌸 विषाणूंपासून होणारे🌸🌸

💉 देवी, 

💉 इन्फ्ल्युएंझा, 

💉 पोलिओ, 

💉 कांजिण्या,

💉  काला आजार, 

💉 जपनीज एन्सेफेलाइटिस

==========================

🌸🌸 जिवाणूंपासून होणारे 🌸🌸

💉 कुष्ठरोग, 

💉 कॉलरा (पटकी),

💉  न्युमोनिया 

💉 कषय (टी. बी.)

==========================

🌸🌸 दुषित पाण्यापासून 🌸🌸

💉 कॉलरा, 

💉 विषमज्वर, 

💉 अतिसार, 

💉 कावीळ,

💉  जंत... इत्यादी.

==========================

🌸🌸 हवेतून पसरणारे🌸🌸

💉 सर्दी, 

💉इन्फ्ल्यूएंझा, 

💉घटसर्प, 

💉कषय.

==========================

🌸🌸 कीटकांमार्फत पसणारे🌸🌸 

💉अतिसार

💉अमांश, 

💉पटकी

💉 मलेरिया,

💉 हत्तीरोग,

 💉 नारू,

💉 प्लेग 

==========================

🌸🌸 कवकांपासून होणारे🌸🌸

💉गजकर्ण, 

💉चिखल्या.

==========================

 

No comments:

Post a Comment