LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


महाराष्ट्रातील महत्वपूर्ण घाटरस्ते


 

महाराष्ट्रातील महत्वपूर्ण घाटरस्ते
🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌

🚌✅1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 

🚌✅2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 

🚌✅3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 

🚌✅4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर - कुडाळ 

🚌✅5) करूळ घाट - कोल्हापुर - विजयदुर्ग 

🚌✅6) बावडा घाट - कोल्हापुर - खारेपाटण 

🚌✅7) आंबा घाट - कोल्हापुर - रत्नागिरी 

🚌✅8) उत्तर तिवरा घाट - सातारा - रत्नागिरी 

🚌✅9) कुंभार्ली घाट - सातारा - रत्नागिरी 

🚌✅10) हातलोट घाट - सातारा - रत्नागिरी 

🚌✅11) पार घाट - सातारा - रत्नागिरी 

🚌✅12) केंळघरचा घाट - सातारा - रत्नागिरी

🚌✅13) पसरणीचा घाट - सातारा - वाई 

🚌✅14) फिटस् जिराल्डाचा घाट - महाबळेश्वर - अलिबाग 

🚌✅15) पांचगणी घाट - पोलादपुर - वाई 

🚌✅16) बोरघाट - पुणे - कुलाबा

🚌✅17) खंडाळा घाट - पुणे - पनवेल 

🚌✅18) कुसुर घाट - पुणे - पनवेल 

🚌✅19) वरंधा घाट - पुणे - महाड 

🚌✅20) रूपत्या घाट - पुणे - महाड 

🚌✅21) भीमाशंकर घाट - पुणे - महाड 

🚌✅22) कसारा घाट - नाशिक - ठाणे 

🚌✅23) नाणे घाट -अहमदनगर - मुंबई

🚌 ✅24) थळ घाट - नाशिक - ठाणे 

🚌✅25) माळशेज घाट - ठाणे- पुणे  

🚌✅26) सारसा घाट - सिरोंचा - चंद्रपुर

No comments:

Post a Comment