LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


खेळ आणि खेळाडू

खेळ  आणि  खेळाडू
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

🎀✺ कबड्डडी (Kabaddi) ➭  7

🎀✺ कैरम (Carom) ➭  1 - 2 

🎀✺ क्रिकेट (Cricket) ➭ 11 

🎀✺ खो-खो (Kho-Kho) ➭ 9

🎀✺ जिमनास्टिक (Gymnastics) ➭  8

🎀✺ हॉकी (Hockey) ➭  11

🎀✺ पोलो (Polo) ➭  4 

🎀✺ फुटबाल ( Football) ➭ 11 

🎀✺ बेसबॉल (Baseball) ➭  9

🎀✺ टेनिस (Tennis) ➭ 1 - 2 

🎀✺ बैडमिंटन (Badminton) ➭  1 - 2 

🎀✺ बॉस्‍केट बॉल (Basketball) ➭ 5 

🎀✺ रग्‍बी (Rugby Football) ➭ 15 

🎀✺ शतरंज (Chess) ➭  1

✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺


 

No comments:

Post a Comment