LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


भारतातील सर्वप्रथम घटना


 ♻️ भारतातील सर्वप्रथम घटना ♻️

===========================

 पहिले आकाशवाणी केंद्र- मुंबई (१९२७)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 पहिला बोलपट- आलमआरा (१९३१)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 पहिली पंचवार्षिक योजना- १९५१

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका- १९५२

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 पहिली परमाणु चाचणी- पोखरण, राजस्थान

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 पहिले क्षेपणास्त्र- (पृथ्वी १९८८)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 पहिला उपग्रह- आर्यभट्ट (१९७५)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 भारतातील पहिली अणुभट्टी- अप्सरा तुर्भे मुंबई (१९५६)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 पहिला तेल शुद्धिकरण कारखाना- दिग्बोई (१९०१)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 पहिला आधुनिक पोलाद कारखाना- दुल्टी (१८८७)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

No comments:

Post a Comment