LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


रोग कोणत्या भागात होतो....!!

 रोग कोणत्या भागात होतो....!! 

-------------------

(१) एनसिफँलिटीस==मेंदू


(२) मँनेन्जिटीस==मेंदू


(३) अल्झायमर==मेंदू


(४) क्षयरोग==फुफ्फूस


(५) न्यूमोनिया==फुफ्फुस


(६) फ्रायब्राँसिस==फुफ्फुस


(७) कंजक्टीव्हायटीस==डोळा


(८) ग्लँकोमिया==डोळा


(९) प्लुरीसी==छाती


(१०) कावीळ==यकृत


(११) रूमेटिजम==हाडांचे सांधे


(१२) आँस्टिओपोरोसिस==हाडे


(१३) एक्सिमा==त्वचा


(१४) डायप्थेरीया==गळा


(१५) गँगरीन(कोथ)==पाय


(१६) मधुमेह==पाणथरी


(१७) मल्टीपल स्कले

        राँसीस==मज्जासंस्था


(१८) ल्यूकेमिया

      [Blood Cancer]==रक्त


(१९) विषमज्वर

      [Typhoid]==मोठे आतडे


(२०) गलगंड

       [Toncils]==थायरॉईड ग्रंथी


No comments:

Post a Comment