LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


भारतातील प्रमुख नद्या, उपनदया लांबी


भारतातील प्रमुख नद्या, उपनदया लांबी

============================
 गंगा 
उगम - गंगोत्री 
लांबी - 2510  
उपनद्या - मुना, गोमती, शोण 
============================
 यमुना
 उगम  -  यमुनोत्री
लांबी - 1435 
उपनद्या - उपनचंबळ, सिंध, केण, बेटवा 
============================
गोमती 
उगम  -  पिलिभीत जवळ 
लांबी -  800 
============================
घाघ्रा 
उगम - गंगोत्रीच्या पूर्वेस 
लाबी - 912 
उपनद्या - शारदा, राप्ती 
============================
 गंडक 
उगम -  मध्य हिमालय (नेपाळ) 
लांबी -  675 
उपनद्या - त्रिशूला
============================
दामोदर 
उगम - तोरी (छोटा नागपूर पठार)
 लांबी - 541 
उपनद्या - गोमिया, कोनार, बाराकर
============================
 ब्रम्हपुत्रा
 उगम -  मानस सरोवराजवळ (तिबेट) लांबी -  2900 
उपनद्या - मानस, चंपावती, दिबांग 
============================
 सिंधु 
उगम -  मानस सरोवराजवळ (तिबेट) 
लांबी - 2900 
उपनद्या  झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बियास
============================
झेलम 
उगम - वैरीनाग 
लांबी -725 
उपनद्या - पुंछ, किशनगंगा 
============================
 रावी 
उगम - कुलू टेकडयामध्ये (हिमाचल प्रदेश) 
लांबी - 725 
उपनद्या - दीग 
============================
सतलज
उगम -  राकस सरोवर 
लांबी -  1360 
उपनदी - बियास 
============================
 नर्मदा 
उगम -  अमरकंटक (एम.पी) 
लांबी - 1310 
उपनदी -  तवा
============================
 तापी 
उगम - मुलताई टेकडयामध्ये (म.प्रदेश)
 लांबी 702 
उपनद्या- गिरणा, पांझरा 
============================
 साबरमती 
उगम -अरवली पर्वत
 लांबी - 415
 उपनद्या - हायमती, माझम, मेखो
============================
चंबळ 
उगम -  मध्य प्रदेशामध्ये
 लांबी - 1040
उपनद्या  क्षिप्रा, पार्वती 
============================
 महानदी 
उगम -  सिहाव (छत्तीसगड) 
लांबी -  858 
उपनद्या -  सेवनाथ, ओंग, तेल
============================
गोदावरी 
उगम - त्र्यंबकेश्वर 
लांबी -  1498 
उपनद्या - सिंदफणा, दूधना, पैनगंगा, प्राणहीता, वर्धा, मांजरा, वैनगंगा, इंद्रावती
============================
कृष्णा 
उगम - महाबळेश्वर
 लांबी -  1280 
उपनद्या -  कोयना, वारणा, भीमा, वेन्ना, पंचगंगा, तुंगभद्रा
============================
भीमा 
उगम - भीमाशंकर 
लांबी - 867 
उपनद्या - इंद्रायणी, मुळा-मुठा, घोड, निरा, सिना, मान
============================
 कावेरी 
उगम - ब्रम्हगिरी (कर्नाटक) 
लांबी - 760 
उपनद्या - भवानी, सुवर्णवती, कर्नावती
============================
 तुंगभ्रद्रा 
 उगम - गंगामूळ (कर्नाटक) 
लांबी - 640 
उपनद्या - वेदावती, हरिद्रा, वरद
============================ 

No comments:

Post a Comment