LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Monday, November 22, 2021

लेखनविषयक नियम = ऱ्हस्व -दीर्घ

 💢 लेखनविषयक नियम =  ऱ्हस्व - दीर्घ 💢

 ऱ्हस्व दीर्घ  -   [  अंत्य अक्षरे ]

1 ]   एकाक्षरी शब्दातील  इकार किंवा उकार  दीर्घ उच्चारला जातो म्हणून तो दीर्घ लिहावा .

 उदा - मी ,  हा ,  तू ,  ती ,  जी ,  रु , धू

2 ]  मराठी शब्दाच्या शेवटी येणारा  इकार किंवा उकार  उच्चारानुसार दीर्घ लिहावा.

 उदा -  आई ,  वाटी ,  गिरणी ,  पिशवी ,  सुपारी 

3 ] हरि , गुरु , वायु, प्रिती यांसारखे तत्सम इकारांत व उकारान्त शब्द मराठीच्या स्वभावानुसार दीर्घान्त उच्चारले जातात म्हणून तेही दीर्घान्त लिहिले जातात.

उदा  - ठोंबरे हे कवी होते. 

          हरी व राजू गावी गेले.

          प्राण्यांवर प्रिती करावी.

4 ]  व्यक्तिनामे ,  शीर्षके ,  ग्रंथाची नावे  व सुट्टी शब्द [  संस्कृत मधून मराठीत जसेच्या तसे आलेले ] जरी मुळात ऱ्हस्व असले तरी ते मराठीत दीर्घ लिहावेत.

उदा - हरी , अन्योक्ती  , विभक्ती ,कुलगुरू इ.

5 ]  मात्र सामाजिक व साधित शब्दातील पहिले पद इकारांत किंवा उकारान्त तत्सम शब्द असेल तर ते ऱ्हस्व  लिहावेत.

उदा-कविराज  , हरिकृपा , रविवार  , गतिमान  इ.

6 ]  मराठी शब्दातील अंत्य अक्षर दीर्घान्त असेल तर उपांत्य  इ -कार व उ -कार ऱ्हस्व असतो .

उदा - गुणी  , वकिली ,मंदिर ,गरिबी  ,महिला इ.


3 comments: