LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


गणितातील काही महत्वाची एकके


गणितातील काही महत्वाची एकके
========================

❗️ १ मिनिट = ६० सेकंद .

❗️ १  तास = ६० मिनिटे .

❗️  २४ तास  = १ दिवस .

❗️ पाव तास =१५ मिनिटे. 

❗️ अर्धा तास =३० मिनिटे. 

❗️  पाऊण तास= ४५ मिनिटे .

❗️ ७ दिवस = १ आठवडा.

❗️  ३० दिवस = १ महिना.

❗️  ३६५ दिवस =१ वर्ष .

❗️ १० वर्ष = १ दशक .

❗️ अर्धा वर्ष = ६ महिने .

❗️ पाव वर्षे = ३ महिने .

❗️१ वाजून ३० मिनिटे = दीड वाजतात.

❗️२ वाजून ३० मिनिटे = अडीच वाजतात .

❗️ एकशे =१००

❗️ अर्धाशे =५०

❗️  पावशे =२५

❗️ पाऊणशे =७५

❗️ सव्वाशे =१२५ 

❗️ दीडशे = १५०

❗️ अडीचशे =२५०

❗️ साडेतीनशे =३५०

❗️ १डझन=  १२ वस्तू 

❗️ अर्धा डझन =६ वस्तू  .

❗️ पाव डझन=३ वस्तू

❗️ पाऊण डझन=९ वस्तू 

❗️ २४ कागद = १ दस्ता

❗️२० दस्ते=१ रीम

❗️४८० कागद = १  रीम

❗️ १ गुंठे=  १०८९ चौ .मी

❗️१ हेक्टर =१०० आर

❗️१ एकर= ४००० चौ .मी 

❗️१ मीटर= १०० सेंटिमीटर 

❗️अर्धा  मीटर= ५० सेंटिमीटर 

❗️ पाव मीटर = २५ सेंटिमीटर 

❗️ पाऊण मीटर =७५ सेंटिमीटर 

❗️ १ लीटर = १००० मिलिलीटर

❗️अर्धा  लीटर= ५०० मिलिलीटर

❗️ पाव लीटर = २५० मिलिलीटर

❗️पाऊण लीटर = ७५० मिलिलीटर

❗️१ किलोग्रॅम = १०००  ग्रॅम

❗️ अर्धा  किलोग्रॅम=५०० ग्रँम 

❗️ पाव किलोग्रॅम=२५० ग्रँम

❗️  पाऊण किलोग्रॅम = ७५० ग्रँम

❗️ १ किलोमीटर = १००० मीटर

❗️अर्धा  किलोमीटर  =५०० मीटर 

❗️ पाव  किलोमीटर =२५० मीटर

❗️पाऊण किलोमीटर =७५० मीटर 

❗️ १ हजार=१०००

❗️ अर्धा  हजार =५००

❗️ पाव हजार =२५०

❗️ पाऊण हजार  =७५०

❗️  १२ इंच =१ फूट  

❗️  ३ फूट =१ यार्ड

❗️  १ मैल =५२८० फूट 

❗️  १ क्विंटल =१०० किलोग्रॅम 

❗️अर्धा  क्विंटल =५० किलोग्रॅम 

❗️ पाव क्विंटल =२५ किलोग्रॅम 

❗️ पाऊण क्विंटल = ७५ किलोग्रॅम 

❗️ १ टन= १० क्विंटल 

❗️ १  टन= १००० कि.ग्रॅ

===========================

No comments:

Post a Comment