LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


राज्यघटना- 12 परिशिष्ट्ये

✺ ✺ ✺  ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ 
 राज्यघटना- 12 परिशिष्ट्ये 
✺ ✺ ✺  ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺  
  राज्यघटनेत एकूण 12 परिशिष्ट्ये आहेत.

✺ परिशिष्ट -1
 घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांची यादी (28) व (7)

 परिशिष्ट -2
 राष्ट्रपती, पंतप्रधा न, न्यायाधीश, सभापती आणि इतर सदस्य यांच्या पगाराचा तपशील

परिशिष्ट – 3
 विविध शपथा व प्रतिज्ञा यांचे नमुने

 परिशिष्ट –4
   राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातर्फे राज्यसभेवर किती सदस्य पाठवावे याची नोंद

परिशिष्ट –5
   अनुसूचित जाती व जमाती प्रशासन व नियंत्रण

 परिशिष्ट – 6
 उत्तर पूर्वीय राज्यातील आदिवासींचे प्रशासन

 परिशिष्ट –7
  केंद्रसूची, राज्यसूची व समवर्ती सुचींची माहिती

परिशिष्ट – 8
 राष्ट्रीय भाषांची माहिती (22 भाषा)

 परिशिष्ट – 9
  विविध कायद्यांची माहिती

परिशिष्ट – 10
 पक्षांतर विरोधी विधेयकाची माहिती

 परिशिष्ट – 11
पंचायत राज संबंधी तरतुदी

 परिशिष्ट - 12 
नागरी प्रशासन (नगरपालिका) याविषयी तरतुदी.
✺ ✺ ✺  ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ 

No comments:

Post a Comment