LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Monday, September 12, 2022

साहित्यिक - टोपण नावे

 टोपणनाव            -           लेखक

-----------------------------

अनंत फंदी  -  शाहीर अनंत घोलप

अनंततनय  -  दत्तात्रय अनंत आपटे

अनिरुध्द पुनर्वसू  -  नारायण गजानन आठवले

अनिल  -  आत्माराम रावजी देशपांडे

अमरशेख  -  मेहबूब पठाण

अज्ञातवासी  -  दिनकर गंगाधर केळकर

आनंद  -  वि.ल.बर्वे

आरती प्रभु  -  चिंतामण त्र्यंबक खानोलकर

काव्यविहारी  -  धोंडो वासुदेव गद्रे

कुंजविहारी   - हरिहर गुरुनाथ कुलकर्णी

कुमुद  - स.अ.शुक्ल

कुसुमाग्रज  -  वि.वा.शिरवाडकर

कृष्णकुमार  -  सेतू माधव पगडी

केशवकुमार  -  प्र.के. अत्रे

करिश्मा  -  न.रा.फाटक

केशवसुत  -  कृष्णाजी केशव दामले

गदिमा  -  ग.दि.माडगुळकर

गिरीश  -  शंकर केशव कानेटकर

ग्रेस  -  माणिक शंकर गोडघाटे

गोल्या घुबड  -  विष्णुशास्त्री चिपळूणकर

गोविंद  -  गोविंद त्र्यंबक दरेकर

गोविंदाग्रज   -  राम गणेश गडकरी

चंद्रिका /चंद्रशेखर  -  शिवराम महादेव गो-हे

चारुता सागर  -  दिनकर दत्तात्रय भोसले

छोटा गंधर्व   - सौदागर नागनाथ गोरे

बालगंधर्व   - नारायणराव राजहंस

जीवन  -  संजीवनी मराठे

ठणठणपाल/अलाणे-फलाणे  जयवंत दळवी

तुकडोजी महाराज  -  माणिक बंडोजी ब्रम्हभट्ट

संत तुकाराम  -  तुकाराम बोल्होबा अंबिले

तुकाराम शेंगदाणे  -  ज्ञानेश्वर नाडकर्णी

दत्त (कवी)   - दत्तात्रय कोंडदेव घाटे

द्या पवार (कवी)  - दगडू मारुती पवार

जागल्या (कथालेखक)  -  दगडू मारुती पवार

दक्षकर्ण  -  अशोक रानडे

दादुमिया  - दा.वि.नेने

दासोपंत  -  दासोपंत दिगंबर देशपांडे

दिवाकर  -  शंकर काशिनाथ गर्गे

दिवाकर कृष्ण  - दिवाकर कृष्ण केळकर

धनुर्धारी   -  रा.वि.टिकेकर

धुंडिराज  -  मो.ग.रांगणेकर

नागेश  -  नागेश गणेश नवरे

नाथमाधव  -  व्दारकानाथ माधवराव पितके

निशिगंध  -   रा.श्री.जोग

नृसिंहाग्रज  -  ल.गो.जोशी

पद्मा  -  पद्मा विष्णू गोळे

पराशंर  -  लक्ष्मणराव सरदेसाई

पी.सावळाराम   -  निवृत्ती रावजी पाटील

पुष्पदंत   -  प्र.न.जोशी

प्रफुल्लदत्त   - दत्तात्रय विष्णू तेंडोलकर

प्रभाकर (शाहीर)   -  प्रभाकर जनार्दन दातार

फडकरी   - पुरूषोत्तम धाक्रस

फरिश्ता   -  न. रा. फाटक

बाकीबा - बाळकृष्ण भगवंत बोरकर

बाबा कदम  - वीरसेन आनंद कदम

बाबुराव अर्नाळकर - चंद्रकांत सखाराम चव्हाण

बाबुलनाथ - वि.शा.काळे

बालकवी - त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे

बाळकराम (विनोदासाठी) - राम गणेश गडकरी

बी - नारायण मुरलीधर गुप्ते

बी रघुनाथ - भगवान रघुनाथ कुलकर्णी

बंधुमाधव - बंधु माधव मोडक (कांबळे)

भटक्या - प्रमोद नवलकर

भाऊ पाध्ये - प्रभाकर नारायण पाध्ये

भानुदास - कृष्णाजी विनायक पोटे

भानुदास - रोहेकर  लीला भागवत

भालचंद्र नेमाडे  - भागवत वना नेमाडे

मकरंद - बा.सी.मर्ढेकर

मंगलमूर्ती - मो.ग.रांगणेकर

मनमोहन - गोपाळ नरहर नातू

लोककवी -श्री मनमोहन  मीनाक्षी दादरकर

माधव ज्युलियन - माधव त्र्यंबक पटवर्धन

माधवानुज   -  डॉ. काशिनाथ हरि मोडक

मामा वरेरकर - भार्गव विट्ठल वरेरकर

मधू दारूवाला - म.पा.भावे

मिलिंद माधव  - कॅ. मा कृ. शिंदे

मुक्ताबाई (संत) - मुक्ताबाई विठ्ठल कुलकर्णी

मोरोपंत - मोरेश्वर रामचंद्र पराडकर

मंडणमित्र - द.पा.खंबिरे

यशवंत - यशवंत दिनकर पेंढारकर

यशवंत दत्त - यशवंत दत्ताजी महाडिक

रघुनाथ पंडित - रघुनाथ चंदावरकर

रमाकांत नागावकर(गंधर्व) - बळवंत जनार्दन करंदीकर

रसगंगाधर - गंगाधर कुलकर्णी

राजा ठकार - नारायण गजानन आठवले

राजा मंगळवेढेकर - वसंत नारायण मंगळवेढेकर

राधारमण - कृष्ण पांडुरंग लिमये

रा. म. शास्त्री - वि.ग कानिटकर

रूप -  प्रल्हाद वडेर

रे. टिळक - नारायण वामन टिळक

लता जिंतूरकर - लक्ष्मीकांत तांबोळी

लक्ष्मीनंदन  -  देवदत्त टिळक

लोकहितवादी - गोपाळ हरि देशमुख

वनमाळी - वा.गो.मायदेव

वसंत बापट - विश्वनाथ वामन बापट

वसंत सबनीस - रघुनाथ दामोदर सबनीस

वामन पंडित - वामन नरहर शेखे

विजय मराठे  -  ना.वि.काकतकर

विंदा करंदीकर - गोविंद विनायक करंदीकर

विनायक - विनायक जनार्दन करंदीकर

विनोबा - विनायक नरहर भावे

विभावरी शिरुरकर - मालतीबाई विश्राम बेडेकर

विष्णुदास  - नरहर सदाशिव जोशी

वशा - वसंत हजरनीस

विष्णुबुवा ब्रम्हचारी - विष्णु भिकाजी गोखले

शशिकांत पूनर्वसू - मो.शं.भडभडे

शांताराम - के.ज.पुरोहित

शेषन कार्तिक - आत्माराम शेटये

श्रीधर  ब्रम्हाजीपंत ब्रम्हानंद नाझरीकर

संजीवनी  -  संजीवनी रामचंद्र मराठे

संजीव - कृष्ण गंगाधर दीक्षित

संप्रस्त - भा.रा.भागवत

सहकरी कृष्ण -  कृष्णाजी अनंत एकबोटे

सानिया - सुनंदा बलरामन कुलकर्णी

सार्वजनिक काका - गणेश वासुदेव जोशी

सुधांशु - हणमंत नरहर जोशी

सुमंत - आप्पाराव धुंडिराज मुरतुले

सौमित्र - किशोर कदम

हरफन मौला - अरुण गोडबोले

सुगंधा गोरे -  सुखराम हिवलादे

होनाजी बाळा - होनाजी शेलार खाने+ बाळा कारंजकर

ज्ञानदेव (संत)  - ज्ञानेश्वर विट्ठलपंत कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment