LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


टायपिंग KEYS मधील महत्वाच्या KEYS

 💻टायपिंग KEYS मधील महत्वाच्या KEYS💻

-------------------------------------

💎Tab key 💎

 या key चा उपयोग दोन अक्षरांमध्ये space देण्यासाठी होतो. तसेच विविध संगणक shortcut मध्ये या key चा उपयोग होतो. संपूर्ण की-बोर्डवर या Key चे स्थान एकदाच कीबोर्ड च्या डाव्या बाजूला आढळते.

---------------------------------

💎Caps key💎


 या key चा उपयोग select केलेलेे सर्व अक्षरे Uppercase किंवा Lowercase करण्यासाठी होतो.

Uppercase - A, B, C, D, E....

Lowercase - a, b, c, d, e....

---------------------------------

💎Shift key💎


Shift key चा उपयोग shift+ Alphabet म्हणजे जे अक्षर shift बरोबर टाईप करू ते uppercase किंवा Lowercase करण्यासाठी होतो. संपूर्ण कीबोर्ड वर 2 Shift key आढळतात. जर उजव्या हाताने swift key दाबली तर डाव्या हाताने Alphabet दाबावे लागते ज्याने ते Uppercase होईल. आणि जर डाव्या हाताने Swift key दाबली तर उजव्या हाताने Alphabet दाबावे ज्याने त्याच्या Case मध्ये बदल होईल. 

---------------------------------

💎Space key💎


 ही Key संगणकावरील सर्वात मोठे बटन असते. या key चा उपयोग cursor ला एक space पुढे सरकण्यासाठी होतो.

---------------------------------

💎Enter key💎


या key च्या उपयोगाने text मध्ये पुढच्या लाईनवर जाता येते.हि key हि ok बटन चे देखील कार्य करते.

---------------------------------

💎Backspace key💎


या key चा उपयोग एक अक्षर delete करण्यासाठी होतो.

---------------------------------

💎Control keys💎

 जसे की या Keys चे नाव दर्शवत आहे की या key चा उपयोग विविध function control करण्यासाठी होतो, हि key एकटी किंवा इतर key बरोबर विशिष्ट उद्दिष्टासाठी वापरली जाते.

---------------------------------

💎Esc key💎


या key चा उपयोग चालू कार्य बंद करण्यासाठी होतो. यामध्ये ESC चा full form होतो Escape म्हणून या key चे पूर्ण नाव काय आहे Escape key.


---------------------------------

💎Ctrl key💎


या key चा उपयोग विविध shortcut तयार करण्यासाठी होतो उदाहरणार्थ Ctrl+C ==Copy

---------------------------------

💎Windows key💎


 याचा उपयोग हा start menu उघडण्यासाठी होतो

---------------------------------

💎PrtScr key💎

 या बटणाचा उपयोग Screen चा फोटो घेण्यासाठी होतो त्यालाच आपण screenshot असे म्हणतो.

---------------------------------

💎Navigation keys💎

या keys चा उपयोग विविध गोष्टींचे संचालन करण्यासाठी होतो. जसे की Pointer एका ठिकाणाहुन दुसर्‍या ठिकाणी हलवणे. Webpage खाली वर घेणे. Navigation keys मध्ये काही महत्त्वाच्या keys असतात जे mouse ते पण कार्य करतात


---------------------------------

💎Arrow keys 💎

 Arrow keys चा उपयोग हा cursor एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी होतो. यामध्ये एकूण 4 key असतात ज्या आहेत Arrow up, Arrow down, Arrow right, Arrow left. या keys चे विविध software आणि game मध्ये वेगवेगळे function असते.

---------------------------------

💎Home key 💎

 कधीकधी आपल्याला एखाद्या दस्तावेजाच्या एकदम सुरुवातीला द्यायचे असते किंवा एखाद्या Webpage च्या एकदम सुरुवातीला यायचे असते तेव्हा ही Key महत्त्वाचे कार्य करते या Key च्या मदतीने आपण एखाद्या दस्तऐवजाच्या किंवा वेबपेजच्या सुरुवातीला येऊ शकतो.

---------------------------------

💎End key💎

या key च्या उपयोगाने एखाद्या दस्तावेजाच्या किंवा Webpage च्या एकदम शेवटी जाता येते.


---------------------------------

💎Insert key💎

या key चा उपयोग एखाद्या दस्तऐवजाचा मध्ये insert mode ला On करण्यासाठी होतो.

---------------------------------

💎Delete key💎

या key चा उपयोग हा एखादा select केलेला folder, file किंवा select केलेला text ला डिलिट करण्यासाठी होतो.

---------------------------------

💎Page up key💎


एखादा webpage किंवा documents मध्ये scroll करून वरच्या बाजूला जाण्यासाठी Page up key चा उपयोग करतात.

---------------------------------

💎Page down key💎

एखादा webpage किंवा documents मध्ये scroll करून खालच्या बाजूला जाण्यासाठी Page down key चा उपयोग करतात.

---------------------------------

💎Indicator keys💎
संगणक मध्ये 3 प्रकारच्या indicator keys असतात ज्यांचा उपयोग विविध उपयोगी कार्य करण्यासाठी होतो. या keys चा उपयोग केला तर function keys चा उपयोग numeric key म्हणून करतात.या keys मध्ये येतात Num lock, scroll lock, Caps lock key, ज्यांचा उपयोग विशिष्ट कार्यासाठी होतो.

---------------------------------

💎Num lock key💎


या key च्या उपयोगाने Numeric key On होतात आणि Function keys चे रूपांतर Numeric keys मध्ये होते.

---------------------------------

💎Scroll key💎


कोणत्याही कीबोर्ड चे scroll behavior जाणून घेण्यासाठी या keys चा उपयोग होतो.

---------------------------------

💎Caps key💎


या key च्या उपयोगामुळे select केलेले सर्व अक्षरे कॅपिटल होतात.


---------------------------------

💎Numeric keys 💎
 आपल्या कीबोर्डच्या उजव्या बाजुला काही नंबर दिसतात तसेच +  -  *  % चे चिन्ह देखील दिसत असतात. या सर्वांना एकत्रितपणे Numeric keys असे संबोधले जाते.

---------------------------------


No comments:

Post a Comment