LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


संस्था आणि संस्थापक


संस्था आणि संस्थापक

===============

◆ १८२८:- राजाराम मोहन राय - ब्राह्मो समाज


◆ १८६५:- देवेंद्र नाथ टागोर -आदी ब्राह्मो समाज


◆ १८६५ :- केशवचंद्र सेन-भारतीय ब्राह्मो समाज


◆ १८६७ :- आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर -प्रार्थना समाज


◆ १८७२ :- आनंद मोहन बोस - सार्वजनिक समाज


◆१८७३ :- महात्मा फुले -सत्यशोधक समाज


◆ १८७५ :- स्वामी दयानंद सरस्वती -आर्य समाज


◆ १८८० :- केशव चंद्र सेन - नावविधान समाज


◆ १८८९ :- पंडिता रमाबाई-आर्य महिला समाज


◆१९०५ :- गोपाळ कृष्ण गोखले-भारत सेवक समाज 


◆१९११ :- शाहू महाराज -सत्यशोधक समाज कोल्हापूर


◆१९१८ :- शाहू महाराज -आर्य समाज शाखा कोल्हापूर


◆१९२३ :- विठ्ठल रामजी शिंदे -तरुण ब्राह्मो समाज


◆१९५५ :- पंजाबराव देशमुख - भारत कृषक समाज

--------------------

सोसायटी  


● १७८४ :- विलियम जोन्स - बंगाल अशियाटिक सोसायटी


● १७८९ :- विलियम जोन्स - असियटीक सोसायटी


● १८२२ :- जगनाथ शंकर सेठ - बॉम्बे नेटिव्ह स्कूल बुक सोसायटी


●  १८४५:- जगन्नाथ शंकर सेठ - ग्रँट मेडिकल कॉलेज


● १८५२ :- भाऊ दाजी लाड - ग्रँट मेडिकल सोसायटी


● १८६२ :- सर सय्यद अहमद खान - सायंन्तफिक सोसायटी


● १८६३ :- नवाब अब्दुल लतीफ - मोहमदम लिटररी


● १८६४ :- सर सय्यद अहमद खान - ट्र्न्स्लशन सोसायटी


● १८६५ :- दादाभाई नवरोजी - लंडन इडीयन सोसायटी


● १८७५ :- मँडम ब्लावाट्सक्यी कर्नल अल्कोटा - थेओसोफिकल सोसायटी


● १९०१ :- शाहू महाराज - मराठा एजुकेशन सोसायटी


● १९०५ :- श्यामजी क्रष्णा व्रमा -इंडियन होमरुल सोसायटी


● १९०६ :- शाहू महाराज - किंग एड्वर्ड मोहमदन एजुकेशन सोसायटी


●१९४५ :- बाबासाहेब आंबेडकर - पीपल्स एजुकेशन सोसायटी

=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=

No comments:

Post a Comment