LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


प्रसिद्ध कंपनी --निर्माते.

निर्माते..!!

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⏺ Google - सुंदर पिचाई

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

⏺ Meta - मार्क झुकरबर्ग

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

⏺ Youtube - सुसान वोजिकी

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

⏺ SpaceX - एलन मस्क

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

⏺ Microsoft - सत्या नाडेला

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

⏺ Apple - टीम कुक

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

⏺ Twitter - पराग अग्रवाल

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

⏺ Pepsico - इंद्रा नुई

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

⏺ Flipkart - कल्याण कृष्णमूर्ती

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

⏺ Amazone - अँडी जस्सी

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

⏺ PayTm - विजय शेखर

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

⏺ Yahoo! - मारिसा मेयर

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

No comments:

Post a Comment