LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


ई - काराची वाक्ये

📓ई - काराची वाक्ये 📓

पिठाची गिरणी. 

 काळी टिकली.

 पीक पाणी .

 निराळी चव.

 गरिबी वाईट.

 बिचारा भिकारी .

 रिकामी पिशवी.

 हिरवी साडी .

 चवदार काकडी.

 दीपकची गाडी .

 पाटलाची फजिती.

 मधाची बाटली.

 वाकडी काकडी.

  दाट सावली.

  नवीन किटली.

  वासाची उटणी.

 कमी काम. 

 भाजी चिरा.

 कमी काम.

 पणती लावा.

 इडली-चटणी.

 बासरी वाजवली.

 मराठी भाषा.

 गरम चपाती.

 तिखट चटणी.

 रिकामी बाटली.

 कडवट कारली.

 माझी मावशी.

 पिवळी पिशवी.

 खिडकी लावली.

 चिमणी बसली.

 किटली पडली.

 टिकली लावली.

 गाडी चालवली.

 गादी उचलली.

 खिर वाढली .

 ढीग भरला.

नदी आटली.

 पाटी आणली.

 वाटी हरवली.

 साडी फाटली.

 लाठी मारली .

 ताजी भाजी .

 माळी आला.

 यादी बनवली.

 भरणी पडली .

 वीट मारली .

 शीळ घातली.

 चीर पडली.

 तीर मारला.

 समई लावली.

 पपई कापली.

 धरणी माता.

 वीजवाहक तार.

 चटणी भाकरी .

 भाजी भाकरी.

 जमीन भिजली.

 मामी गाडीत बसली .

 हिराबाई घरी आली.

 राणी गाडीवर बसली.

 नीता नदीला चालली.

 गीता लिहीत बसली .

 रीना पावसात भिजली .

 ताई पहिली आली.

 शहाणी माझी बाळी.

 मी परी पाहिली .

 मिरची तिखट लागली.

 डाळीची आमटी वाढली.

 झाडाची सावली पडली.

 मावशी चिखलीला निघाली.

 नवरी सासरी चालली.

 बाजरी काढली नाही.

 झाडी बरीच वाढली.

 मी बासरी वाजवली.

 मी भाजी मागितली.

 काशीरामला राखी दिली.

 ताई राखी आण.

 गणपतीची आरती झाली .

 बाजरीची मळणी झाली .

 बळीराम सावलीत बसला.

 पाटील पारावर बसला.

 नागीण बिळात चालली.

 पणती विझली नाही.

 दीपिकाची बातमी समझली.

 रविवारी बकरी आणली.

 नवीन गाळणी आणली.

 काकीची साडी भिजली.

 निळी रिबीन आणली.

 धीरज गावी निघाला.

 सारी तयारी  झाली .

 आई तयारीला लागली.

 सगळी कामाला लागली.

 फराळाची मजा आली.

 दाराची कडी लावली.

 खाली उडी मारली.

 मनी आजारी पडली.

 कालिदास पाणी भर.

 मनीषा भाजी कर.

 मामी कढी करा.

 चिमणी उडाली आकाशी.

 एक टाळी वाजवली.

 चिमणी चिवचिवत आली.

 निळी पिशवी उचलली.

 कपाळी टिकली लावली.

 काळी पाटी काढली .

हिरवी भाजी चिरली . 

 ताई लवकर उठली.

 आजी भाजी कर.

 भाजी शिजली नाही.

 आजी काशीला निघाली.

 मी चपाती मागितली.

 दिवाळीत आकाशदिवा लावला.

 गायीला पाय चार.

 बादलीत पाणी भरा.

 सरिता खीर वाढ.

 बाळाला मिठी मारली.

 नदीत पाणीच पाणी.

 साखळी नळीला लावली .

 सकाळी सगळी जमली .

 रिकामी रिक्षा निघाली.

 मी उडी मारली .

 मनीषा गरगर फिरली.

 भाजीवाली आली नाही.

 आमची आवडती गाणी.

 दिलीपची गाडी निघाली.

 निळी पगडी आणली.

 साडी किती छान.

 किती आळशी काशिनाथ.

 चिवचिव चिमणी.

 सविता खडीसाखर खा.

 पायरीवर निमा बसली.

 खिडकीत वही सापडली.

 शशिकला कणिक मळ.

 अजित कळशी उचल.

 रिमझिम पावसात भिजा.

 सगळी मला चिडवतील.

 नवीन किसणी आणली.

 कविता कारली खीस.

 अविनाश कविता वाच.

 पक्षी किलबिल करतात .

 सरिता पाहिली आली.

 मी कहाणी वाचली.

 जिजाबाई शिवाजीची आई.

 पायावरती गिरकी मारली.

 मी तिकीट काढली .

 विहीर रिकामीच राहिली.

 आज किती तारीख.

 बडबड कमी करावी.

 धरणी आईची माया.

 नवी पाटी आणली.

 लीना वीणा वाजव.

 दारावर चिमणी बसली .

 दादाची पाटी  हरवली.

 माझी मावशी आली.

 चहाची किटली आणली.

 लता दीदी गाणी गात.

 मी हिरवा पक्षी पहिला.

 मावशी पिवळी साडी आण.

 फिरता फिरता ती पडली .

 इडली चटणी हवी.

 बिचारा भिकारी परत फिरला.

 हलगीचा आवाज कानी आला.

 कमी काम कमी दाम.

 सहलीला फारच मजा आली.

 पाटलाची फारच फजिती झाली.

 चहाची नवीन किटली आणली.

 मावशी ताजी भाजी आण.

 मी रामाला काठी मारली.

 रविवार माझा आवडीचा वार.

 माझी नवीन वही हरवली.


No comments:

Post a Comment