LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


इंग्रजी व्याकरण

ENGLISH GRAMMAR

अ नं

घटकाचे नाव

माहिती वाचा

1

काळाचे प्रकार

Types of tense

क्लिक  करा

2

साधा वर्तमानकाळ

Simple Present Tense

क्लिक करा

3

साधा भुतकाळ

Simple Past Tense

क्लिक करा

4

साधा भविष्यकाळ

Simple Future Tense

क्लिक करा

 5

 चालू वर्तमानकाळ

Present Continuous Tense

क्लिक करा 

 6

 चालू भुतकाळ

Past Continuous Tense

क्लिक करा

  चालू भविष्यकाळ

Future Continuous Tense

क्लिक करा 

 8

पूर्ण वर्तमानकाळ

Present Perfect Tense 

क्लिक करा  

 9

पूर्ण भूतकाळ 

 Past Perfect Tense

क्लिक करा  

 10

पूर्ण भविष्यकाळ 

Future Perfect Tense

क्लिक करा  

 11

 Sentence Pattern

वाक्य रचना 

क्लिक करा  

12 

 Singular and Plural Nouns

 क्लिक करा

13 

 Part of Speech 

शब्दांच्या जाती 

 क्लिक करा

14 

 Noun 

नाम 

क्लिक करा  

 15

Pronoun 

 सर्वनाम 

क्लिक करा  

 16

 Adjective 

विशेषण 

 क्लिक करा 

17 

 Verb 

 क्रियापद 

क्लिक करा  

 18

 Adverb 

  क्रियाविशेषण

क्लिक करा  

 19

 Prepositions 

शब्दयोगी अव्यय 

क्लिक करा  

20  

CONJUNCTIONS

उभयान्वयी अव्यये  

क्लिक करा  

 21

Number

वचन 

क्लिक करा 

 

 लिंग

Gender

 क्लिक करा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment