LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME
 महाराष्ट्रातील प्रमुख औष्णिक विद्युत केंद्र

============================

औष्णिक विद्युत केंद्रे – जिल्हा

============================

💥 कोराडी – नागपूर


💥 खापरखेडा – नागपूर


💥 उमरेड – नागपूर


💥 एकलहरे – नाशिक


💥 दाभोळ – रत्‍नागिरी


 💥 चोला – ठाणे


💥 पारस – अकोला


💥 परळी – बीड


💥 दुर्गापूर – चंद्रपूर


💥 तुर्भे – ठाणे


💥 उरण – मुंबई


💥 डहाणू – ठाणे


💥 फेकरी – जळगांव

========================================================


No comments:

Post a Comment