LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


भारतीय व्हाँईसराय

 
🟠भारतीय व्हाँईसराय 🟠

====================================

🔹लॉर्ड कॅनिंग :- 1856-1862

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


🔸लॉर्ड एलिगन :- 1862-1863

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔹सर जॉन लॉरेन्स वव-व् :- 1864-1869

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔸लॉर्ड मियो :- 1869-1872

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔹लॉर्ड नॉर्थब्रूक :- 1872-1876

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔸लॉर्ड लिटन :- 1876-1880

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔹लॉर्ड रिपन :- 1880-1884

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔸लॉर्ड डफरिन :- 1884-1888

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔹लॉर्ड लॅन्सडाऊन :- 1888 -1894

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔸लॉर्ड एलियन (दुसरा): - 1894-1899 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔹लॉर्ड कर्झन :- 1899-1905

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔸लॉर्ड मिंटो :- 1905-1910

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔹लॉर्ड हटीग्ज द्वितीय: - 1910-1916

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔸लॉर्ड चेम्सफोर्ड: - 1916-1921

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔹लॉर्ड रिडिंग :- 1921-1926

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔸लॉर्ड एर्विन :- 1926-1931

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔹लॉर्ड विलिंग्डन :- 1931-1936

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔸लॉर्ड लिनलीथगो: - 1936-1944

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔹लॉर्ड वेव्हेल: - 1944-1947

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔸लॉर्ड माऊंटबॅटन :- 1947 -1948

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🔹सी. राजगोपालचारी :- 1948 - 1950

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

No comments:

Post a Comment