LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


महत्वाचे अधिकारी व संस्था

 

महत्वाचे अधिकारी व संस्था 

===========================

🔰ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख - ग्रामसेवक


🔰ग्रामपंचायतीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - सरपंच


🔰ग्रामपंचायतीचा सचिव - ग्रामसेवक


🔰ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान - सरपंच


🔰 सरपंचाच्या अनुपस्थित - उपसरपंच


🔰 पंचायत समितीच्या प्रशासकीय प्रमुख - गटविकास अधिकारी


🔰 पंचायत समितीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - सभापती


 🔰पंचायत समितीचे सचिव - गटविकास अधिकारी


 🔰पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव - गटविकास अधिकारी (BDO)


 🔰सरपंच समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष - पं. समितीचे उपसभापती


 🔰सरपंच समितीचे पदसिद्ध सचिव - विस्तार अधिकारी


🔰 जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख - CEO


 🔰जिल्हा परिषदेचे वास्तू कार्यकारी प्रमुख - जि. प. अध्यक्ष


 🔰जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सचिव - Dy. CEO


 🔰जि. प. स्थायी समिती पदसिद्ध अध्यक्ष - जि. प. अध्यक्ष


 🔰जि. प. स्थायी समिती पदसिद्ध सचिव - Dy. CEO


 🔰जिल्हा आमसभेचे अध्यक्ष - पालकमंत्री


 🔰जिल्हा आमसभेचे सचिव - जिल्हाधिकारी


 🔰जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे अध्यक्ष - पालकमंत्री


 🔰जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे सचिव - जिल्हाधिकारी


 🔰नगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख - मुख्याधिकारी


🔰नगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - नगराध्यक्ष 


 🔰नगरपालिकेचा पदसिद्ध सचिव - मुख्याधिकारी 🔰महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख - आयुक्त


🔰 महानगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख - महापौर


🔰 महानगरपालिकेचा सचिव - आयुक्त


🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

No comments:

Post a Comment