LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


महिलां विषयी कायदे🎓 महिलां विषयी कायदे🎓
✺ ✺ ✺  ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ 

🎓सतीबंदी कायदा -1829

 

🎓विधवा पुनर्विवाह कायदा -1856


🎓धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद ‌कायदा -1866


🎓 भारतीय घटस्फोट कायदा -1869


🎓 मानवी हक्क संरक्षण कायदा -1993


🎓आनंदी विवाह कायदा -1909


🎓मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा -1986


🎓 विशेष विवाह -1954


🎓 हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा -1956


🎓 विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा -1959


🎓 अनैतिक ध्येय व्यापार प्रतिबंधक कायदा-1956


🎓 वैद्यकी व गर्भपात कायदा -1929


🎓 हुंडाप्रतिबंधक कायदा -1929


🎓 बालविवाह निर्बंध कायदा -1929


🎓 कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक  कायदा -2005


🎓 महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा -2005


🎓 मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा -1961


🎓 समान वेतन कायदा -1976


🎓 बालकामगार कायदा -1980


🎓 अपंग व्यक्ती कायदा -1995


🎓 मानसिक आरोग्य कायदा -1987


🎓 कुटुंब न्यायालय कायदा - 1984


🎓राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा -1990


🎓 माहिती अधिकार कायदा -2005


🎓 बालन्याय कायदा - 2000


🎓भिक्षा प्रतिबंधक कायदा -1959


🎓अनाथालय व धर्मादाय कायदा - 1960


🎓 हिंदू विवाह कायदा -1955


🎓 कर्मचारी विमा योजना -1952


🎓 प्रसूती सुधारणा कायदा -1961

   

🎓 अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कायदा - 1979

    

🎓 वेश्या वृत्ती निवारण कायदा -1986

 

🎓 हुंडा निषेध कायदा - 1986

✺ ✺ ✺  ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ ✺ 

No comments:

Post a Comment