LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या संताची समाधीस्थाने

 

महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या संताची समाधीस्थाने 
-------------------------------------
🔰 गाडगे महाराज – अमरावती

🔰 समर्थ रामदास- सज्जनगड

🔰 संत एकनाथ – पैठण

🔰 गजानन महाराज – शेगाव

🔰  संत ज्ञानेश्वर – आळंदी

🔰 संत गोरोबा कुंभार – ढोकी

🔰 संत चोखा मेळा – पंढरपूर

🔰 मचिन्द्रनाथ – सप्तशृंगी

🔰 संत तुकडोजी – मोझरी

🔰 संत तुकाराम – देहू

🔰 साईबाबा – शिर्डी

🔰 जनार्दन स्वामी – कोपरगाव

🔰 निवृत्तीनाथ – त्र्यंबककेश्वर

🔰 दामाजी पंत – मंगळवेढा

🔰 श्रीधरस्वामी – पंढरपूर

🔰 गुरुगोविंदसिंह – नांदेड

🔰 रामदासस्वामी – जांब

🔰 सोपानदेव – आपेगाव

🔰 गोविंदप्रभू – रिधपुर

🔰 जनाबाई – गंगाखेड

🔰 निवृत्तीनाथ – आपेगाव

🔰 नरसी – हिंगोली
----------------------------------


No comments:

Post a Comment