LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


महत्वाचे धरण नदी आणि जिल्हे

 


महत्वाचे धरण नदी आणि जिल्हे 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 भंडारदरा -🔰
 प्रवरा  💦 अहमदनगर
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 जायकवाडी 🔰
 गोदावरी 💦 औरंगाबाद
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 सिद्धेश्वर🔰
 दक्षिणपूर्णा 💦 हिंगोली
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 भाटघर🔰
 वेळवंडी(निरा) 💦  पुणे
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 मोडकसागर🔰
 वैतरणा 💦  ठाणे
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 यलदरी🔰
 दक्षिणपूर्णा  💦 हिंगोली
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 मुळशी🔰
   मुळा 💦 पुणे
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 तोतलाडोह🔰 
 पेंच 💦 नागपुर
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 विरधरण🔰 
नीरा 💦 पुणे
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 गंगापूर🔰 
 गोदावरी 💦 नाशिक
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 दारणा🔰
  दारणा 💦 नाशिक
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 पानशेत 🔰
अंबी(मुळा) 💦  पुणे
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 माजलगाव🔰 
सिंदफणा 💦 बीड
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 बिंदुसरा 🔰
 बिंदुसरा 💦 बीड
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 खडकवासला 🔰 
मुठा 💦 पुणे
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 कोयना(हेळवाक) 🔰
कोयना 💦 सातारा
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 राधानगरी 🔰
 भोगावती 💦 कोल्हापूर
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


No comments:

Post a Comment