LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची परंपरा

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची परंपरा

============================

अ.क्र.

वर्ष

ठिकाण

अध्यक्षांचे नाव

१८७८

पुणे

न्या. महादेव गोविंद रानडे

१८८५

पुणे

कृष्णशास्त्री राजवाडे

१९०५

सातारा

रघुनाथ पांडुरंग करंदीकर

१९०६

पुणे

वासुदेव गोविंद कानिटकर

१९०७

पुणे

विष्णू मोरेश्वर महाजनी

१९०८

पुणे

चिंतामण विनायक वैद्य

१९०९

बडोदे

कान्होबा रामछोडदास कीर्तिकर

१९१२

अकोला

हरी नारायण आपटे

१९१५

मुंबई

गंगाधर पटवर्धन

१०

१९१७

इंदूर

गणेश जनार्दन आगाशे

११

१९२१

बडोदे

नरसिंह चिंतामण केळकर

१२

१९२६

मुंबई

माधव विनायक किबे

१३

१९२७

पुणे

श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर

१४

१९२८

ग्वाल्हेर

माधव श्रीहरी अणे

१५

१९२९

बेळगाव

शिवराम महादेव परांजपे

१६

१९३०

मडगाव

वामन मल्हार जोशी

१७

१९३१

हैदराबाद

श्रीधर वेंकटेश केतकर

१८

१९३२

कोल्हापूर

सयाजीराव गायकवाड

१९

१९३३

नागपूर

कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर

२०

१९३४

बडोदे

नारायण गोविंद चापेकर

२१

१९३५

इंदूर

भवानराव श्रीनिवासराव पंतप्रतिनिधी

२२

१९३६

जळगांव

माधव जुलियन

२३

१९३८

मुंबई

विनायक दामोदर सावरकर

२४

१९३९

अहमदनगर

दत्तो वामन पोतदार

२५

१९४०

रत्नागिरी

नारायण सीताराम फडके

२६

१९४१

सोलापूर

विष्णू सखाराम खांडेकर

२७

१९४२

नाशिक

प्रल्हाद केशव अत्रे

२८

१९४३

सांगली

श्रीपाद महादेव माटे

२९

१९४४

धुळे

भार्गवराम विठ्ठल वरेरकर

३०

१९४६

बेळगाव

गजानन त्र्यंबक माडखोलकर

३१

१९४७

हैदराबाद

नरहर रघुनाथ फाटक

३२

१९४९

पुणे

शंकर दत्तात्रय जावडेकर

३३

१९५०

मुंबई

यशवंत दिनकर पेंढारकर

३४

१९५१

कारवार

अनंत काकबा प्रियोळकर

३५

१९५२

अमळनेर

कृष्णाजी पांडुरंग कुलकर्णी

३६

१९५३

अमदाबाद

विठ्ठल दत्तात्रय घाटे

३७

१९५४

दिल्ली

लक्ष्मणशास्त्री बाळाजी जोशी

३८

१९५५

पंढरपूर

शंकर दामोदर पेंडसे

३९

१९५७

औरंगाबाद

अनंत काणेकर

४०

१९५८

मालवण

अनिल

४१

१९५९

मिरज

श्रीकृष्ण केशव क्षीरसागर

४२

१९६०

ठाणे

रामचंद्र श्रीपाद जोग

४३

१९६१

ग्वाल्हेर

कुसुमावती देशपांडे

४४

१९६२

सातारा

नरहर विष्णू गाडगीळ

४५

१९६४

मडगाव

वि.वा.शिरवाडकर

४६

१९६५

सातारा

वामन लक्ष्मण कुलकर्णी

४७

१९६७

भोपाळ

विष्णू भिकाजी कोलते

४८

१९६९

वर्धा

पु.शि.रेगे

४९

१९७३

यवतमाळ

गजानन दिगंबर माडगूळकर

५०

१९७४

इचलकरंजी

पु.ल.देशपांडे

५१

१९७५

कराड

दुर्गा भागवत

५२

१९७७

पुणे

पु.भा.भावे

५३

१९७९

चंद्रपूर

वामन कृष्ण चोरघडे

५४

१९८०

बार्शी

गं.बा.सरदार

५५

१९८१

अकोला

गो.नी.दांडेकर

५६

१९८१

रायपूर

गंगाधर गाडगीळ

५७

१९८३

अंबेजोगाई

व्यंकटेश दिगंबर माडगूळकर

५८

१९८४

जळगांव

शंकर रामचंद्र खरात

५९

१९८५

नांदेड

शंकर बाबाजी पाटील

६०

१९८८

मुंबई

विश्राम बेडेकर

६१

१९८८

ठाणे

वसंत कानेटकर

६२

१९८९

अमरावती

केशव जगन्नाथ पुरोहित

६३

१९९०

पुणे

यु.म.पठाण

६४

१९९०

रत्नागिरी

मधू मंगेश कर्णिक

६५

१९९२

कोल्हापूर

रमेश मंत्री

६६

१९९३

सातारा

विद्याधर गोखले

६७

१९९४

पणजी

राम शेवाळकर

६८

१९९५

परभणी

नारायण सुर्वे

६९

१९९६

आळंदी

शांता शेळके

७०

१९९७

अहमदनगर

ना.स.इनामदार

७१

१९९८

परळी-वैजनाथ

द.मा.मिरासदार

७२

१९९९

मुंबई

वसंत बापट

७३

२०००

बेळगाव

य.दि.फडके

७४

२००१

इंदूर

विजया राजाध्यक्ष

७५

२००२

पुणे

राजेन्द्र बनहट्टी

७६

२००३

कराड

सुभाष भेंडे

७७

२००४

औरंगाबाद

रा.ग.जाधव

७८

२००५

नाशिक

केशव मेश्राम

७९

२००६

सोलापूर

मारूती चितमपल्ली

८०

२००७

नागपूर

अरूण साधू

८१

२००८

सांगली

मधुकर दत्तात्रेय हातकणंगलेकर

८२

२००९

महाबळेश्वर

आनंद यादव

८३

२०१०

पुणे

द.भि.कुलकर्णी

८४

२०१०

ठाणे

उत्तम कांबळे

८५

२०१२

चंद्रपूर

वसंत आबाजी डहाके

८६

२०१३

चिपळूण

नागनाथ कोत्तापल्ले

८७

२०१४

सासवड

फ. मुं. शिंदे

८८

२०१५

घुमान (पंजाब)

सदानंद मोरे

८९

2016

पिंपरी-चिंचवड

श्रीपाल सबनीस


No comments:

Post a Comment