LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


संशोधन केंद्रे व जिल्हा

 

====================================

📀 संशोधन केंद्रे व जिल्हा 📀

🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁

📀केळी संशोधन      ⏩⏩⏩➤    जळगाव 


📀लिंबू संशोधन        ⏩⏩⏩➤    नागपूर 


📀हळद संशोधन       ⏩⏩⏩➤    सांगली 


📀काजू संशोधन       ⏩⏩⏩➤    सिधुदुर्ग


📀भात संशोधन        ⏩⏩⏩➤    कर्जत 


📀गवत संशोधन       ⏩⏩⏩➤    ठाणे


📀गहू संशोधन          ⏩⏩⏩➤    सातारा 


📀आंबा संशोधन       ⏩⏩⏩➤    सिंधुदुर्ग


📀सुपारी संशोधन     ⏩⏩⏩➤    रायगड 


📀तेलबिया संशोधन ⏩⏩⏩➤    जळगाव 


📀चिकू संशोधन       ⏩⏩⏩➤    पालघर 


📀कापूस संशोधन    ⏩⏩⏩➤   नागपूर 


📀डाळिंब संशोधन    ⏩⏩⏩➤   सोलापूर 


📀ऊस संशोधन        ⏩⏩⏩➤    सातारा 


📀कांदा संशोधन      ⏩⏩⏩➤    पुणे 


📀 गूळ संशोधन       ⏩⏩⏩➤    कोल्हापूर 


📀लसूण संशोधन     ⏩⏩⏩    पुणे 


📀बांबू संशोधन        ⏩⏩⏩➤    चंद्रपूर


📀द्राक्ष संशोधन        ⏩⏩⏩➤    पुणे 

🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁
No comments:

Post a Comment