LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


भारतातील सर्वात लांब


💢भारतातील सर्वात लांब 💢

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

1.भारतातील सर्वात लांब नदी -

     गंगा नदी (2,510 किमी.)


2.भारतातील सर्वात लांब धरण -

  हिराकुंड धरण (महानदीवर, ओरिसा)


3.भारतातील सर्वात लांब बोगदा -

 जवाहर बोगदा


4.भारतातील सर्वात लांब लेणी -

 अजिंठा


5.भारतातील सर्वात लांब रेल्वेमार्ग- 

जम्मूतावी ते कन्याकुमारी


6.भारतातील सर्वात लांब रेल्वेपुल - 

सोन नदीवरील पूल


7.भारतातील सर्वात लांब रस्ता - 

पूलगांधी सेतु


8.भारतातील सर्वात लांब विधुत रेल्वे मार्ग- 

दिल्ली ते कलकत्ता


9.भारतातील सर्वात लांब पूल -

 हावडा ब्रीज


10.भारतातील सर्वात लांब समुद्रावरील पुल  

 - सी-लिंक, मुंबई (वरळी-बांद्रा)  

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

No comments:

Post a Comment