LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


पृथ्वीसंबंधी सविस्तर माहिती

 


🛑पृथ्वीसंबंधी  सविस्तर माहिती🛑

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


पृथ्वीचा जन्म - 46000 अंदाजित कोटी वर्षापूर्वी


पृथ्वीचा आकार - जिऑइड


पृथ्वीचे सूर्यापासूनचे अंतर - 14,88,00,000 कि.मी.


पृथ्वीचे क्षेत्रफळ - 5101 कोटी चौ.कि.मी.


पृथ्वीचे पाण्याचे क्षेत्रफळ - 3613(71%) कोटी चौ.कि.मी.


पृथ्वीचे जमीन क्षेत्रफळ - 1484(29%) कोटी चौ.कि.मी.


पृथ्वीची त्रिज्या - 6371 कि.मी.


पृथ्वीचा ध्रुवीय व्यास - 12714 कि.मी.


पृथ्वीचा विषवृत्तीय व्यास - 12,758 कि.मी.


पृथ्वीच्या विषवृत्तीय परिघाची लांबी - 40,077 कि.मी.


पृथ्वीच्या ध्रुवीय परिघाची लांबी - 40,009 कि.मी.


पृथ्वीच्या परिघाचे मापन करण्याचा पहिला प्रयत्न एरॅटोस्थेनिसने केला. 


🎯पृथ्वीला प्राप्त झालेल्या गती व त्याचे परिणाम :


पृथ्वी सूर्याभोवती तसेच स्वत:भोवती फिरते. यामुळे पृथ्वीला परिवलन आणि परीभ्रमण अशा दोन गती प्राप्त झालेल्या आहेत.


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

No comments:

Post a Comment