LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


दिनदर्शिका - काही नियम

 


 दिनदर्शिका - काही नियम

.........................................................................

1  दिवस

24   तास 

1  आठवडा

7  दिवस 

1  वर्ष 

12  महिने 

12  महिने 

365  दिवस 


 पाच वेळा येणारे वार

 महिन्यातील एकूण दिवस

 पाच वेळा येणाऱ्या तारखा  व वार 

 28

 पाच वेळा एकही वार येत नाही. 

 29

 एक तारखेचा वार 

30 

1  व 2  तारखेचा वार 

 31

1 , 2  व 3  तारखेचा वार  लीप वर्ष -
 लीप वर्ष  हे 366  दिवस म्हणजे 52  आठवडे व 2  दिवसाचे असते.
 लीप  वर्षात फेब्रुवारी महिना 29  दिवसांचा असतो.
................................................................................................ 
लीप वर्ष ओळखणे
 ज्या वर्षाच्या संख्येला 4  ने नि:शेष भाग जातो ,  ते लीप वर्ष असते.
 उदा-
1992 , 1996 , 2000 , 2004 , 2008 , 2012 ,2016 , 2020.
 लीप वर्ष साधारणपणे  चार वर्षांनी येते.
 ज्या शतक वर्षाला 400 ने भाग जातो ते सुद्धा लीप वर्ष असते.
 उदा- 
1600 , 2000

 💥लीप वर्ष असताना प्रजासत्ताक दिन  ज्या वारी असतो  त्याच्या पाठीमागील वार  स्वातंत्र्य दिनाचा असतो .

 💥 लीप वर्ष नसताना  26 जानेवारी रोजी जो वार असतो  त्याच्या मागील दुसरा वार  पंधरा ऑगस्ट रोजी असतो.
.............................................................................................
 एकाच वर्षातील कालावधीसाठी याप्रसंगी एकच वार असतो.

 स्वातंत्र्य दिन (  15 ऑगस्ट)  ,   टिळक पुण्यतिथी  ( 1 ऑगस्ट ) ,  बालदिन (  14 नोव्हेंबर ) ,  शिक्षक दिन (  5 सप्टेंबर )

लक्षात ठेवा
                                                                             
  [टिळक शिक्षक झाले बालकांना स्वातंत्र्य दिले.] 
                                                                             
..................................................................................................
 महाराष्ट्र दिन [ 1  मे ] ,  गांधी जयंती [ 2  ऑक्टोबर ] ,  शाहू जयंती [  26 जून ] ,  नाताळ [ 25  डिसेंबर ]  या दिवशी एकच वार असतो.

          लक्षात ठेवा              
                                                         
      महाराष्ट्रात गांधी नाताळात शाहू  
                                                         

.............................................................................................
.............................................................................................. 
महत्त्वाचे दिन लक्षात ठेवा

 3 जानेवारी

 बालिका दिन 

26  जानेवारी 

 प्रजासत्ताक दिन / गणतंत्र दिन

30  जानेवारी 

 हुतात्मा दिन 

27  फेब्रुवारी 

 मराठी भाषा दिन 

28  फेब्रुवारी 

 राष्ट्रीय विज्ञान दिन 

 8  मार्च

 जागतिक महिला दिन 

7  एप्रिल 

 जागतिक आरोग्य दिन 

 22  एप्रिल

 वसुंधरा दिन 

 1  मे

 महाराष्ट्र दिन / कामगार दिन

 31 मे

 तंबाखू विरोधी दिन 

 5  जून

 जागतिक पर्यावरण दिन 

11  जुलै 

 लोकसंख्या दिन 

1  ऑगस्ट 

 लो. टिळक पुण्यतिथी 

  9 ऑगस्ट

 क्रांती दिन 

 15  ऑगस्ट

 स्वातंत्र्य दिन 

 20  ऑगस्ट

 साक्षरता दिन 

29  ऑगस्ट 

 राष्ट्रीय क्रीडा दिन 

 16  सप्टेंबर

 ओझोन संरक्षण दिन 

2  ऑक्टोबर 

 म. गांधी जयंती 

15  ऑक्टोबर 

 हात धुवा दिन/ वाचन   प्रेरणा  दिन 

11 नोव्हेंबर

 शिक्षण दिन 

14  नोव्हेंबर 

 बालदिन 

20 नोव्हेंबर 

 झेंडा दिवस 

25 डिसेंबर 

 नाताळ 


1 comment: