LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


मराठी वर्णमाला

  मराठी वर्णमाला

 महाराष्ट्र शासनाच्या  शासन निर्णय 2009 नुसार स्वीकारलेली वर्णमाला खालीलप्रमाणे 

---------------------------------------------------------------------------------

 स्वर

 अ   आ   इ    ई    उ    ऊ    ऋ    लृ    ए    ॲ     ऐ    ओ    ऑ   औ 

---------------------------------------------------

 स्वरादी

 .     अनुस्वार      :   विसर्ग 
-------------------------------------
व्यंजने 

क     ख    ग    घ    ड.
च    छ    ज    झ    त्र
ट    ठ    ड    ढ    ण
त    थ    द    ध    न 
प    फ    ब भ  म
य     र     ल    व    
श    स    ष 
ह     ळ   

 विशेष संयुक्त व्यंजने -    क्ष   ज्ञ 
---------------------------------

21 comments:

 1. लृ चा उच्चार कसा केला जातो

  ReplyDelete
 2. क्ष, ज्ञ हे जोडाक्षरे आहेत का❓

  ReplyDelete
 3. ङ, ञ या अनुनासिकाचा उच्चार कसा केला जातो?

  ReplyDelete
  Replies
  1. विराम अक्षरा केला जातो

   Delete
 4. ऋ हा जर स्वर आहे तर त्याचा उच्चार करताना जिभ टाळूवर चिकटून थरथर करावी लागते मग तो स्वर कसा?

  ReplyDelete
 5. ऋ दोन पहायला मिळतात त्यांच्या उच्चारात काय फरक आहे❓

  ReplyDelete
  Replies
  1. व्यंजन आणि स्वर काय झालं

   Delete
 6. अॅ, ऑ हे जोडक्षरे आहे त का ❓

  ReplyDelete
 7. मराठीत एकुण वर्ण संख्या किती आहे?

  ReplyDelete
 8. खूप छान माहिती आहे

  ReplyDelete
 9. चांगले ज्ञान मिळाले

  ReplyDelete
 10. खूप चांगले ज्ञान मिळाले

  ReplyDelete
 11. चांगले ज्ञान मिळाले

  ReplyDelete