LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


भारताचे जनक/शिल्पकारभारताचे जनक/शिल्पकार

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. आधुनिक भारताचे जनक- राजा राममोहन रॉय

><><><><><><><><><><><><><><><><

2. आधुनिक भारताचे शिल्पकार - पंडित जवाहरलाल नेहरू.

><><><><><><><><><><><><><><><><

3. भारतीय अर्थशास्त्राचे जनक - दादाभाई नौरोजी.

><><><><><><><><><><><><><><><><

4. भारतीय राष्ट्रवादाचे जनक - सुरेंद्रनाथ चटर्जी

><><><><><><><><><><><><><><><><

5. भारतीय असंतोषाचे जनक - लोकमान्य टिळक.

><><><><><><><><><><><><><><><><

6. भारताच्या एकीकरणाचे थोर शिल्पकार – सरदार वल्लभभाई पटेल.

><><><><><><><><><><><><><><><><

7. मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचे जनक - आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर.

><><><><><><><><><><><><><><><><

8. भारतीय चित्रपटस्रष्टीचे जनक - दादासाहेब फाळके.

><><><><><><><><><><><><><><><><

9. भारताच्या अनुविज्ञानाचे जनक - डॉ.होमी भाभा.

><><><><><><><><><><><><><><><><

10. आधुनिक मराठी कादंबरीचे जनक - ह.ना.आपटे.

><><><><><><><><><><><><><><><><

11. आधुनिक मराठी कवितेचे जनक - केशवसुत.

><><><><><><><><><><><><><><><><

12. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक - लॉर्ड रिपन.

><><><><><><><><><><><><><><><><

13. भारताच्या हरितक्रांतीचे जनक - डॉ.एम.एस.स्वामिनाथन.

><><><><><><><><><><><><><><><><

14. भारताच्या धवलक्रांतीचे जनक - डॉ.व्हार्गीस कुरियन.

><><><><><><><><><><><><><><><><

15. भारतीय भूदान चळवळीचे जनक - आचार्य विनोबा भावे.

><><><><><><><><><><><><><><><><

16. भारतीय अंतराळ संशोधन कार्यक्रमाचे शिल्पकार - विक्रम साराभाई.

><><><><><><><><><><><><><><><><

17. भारतीय दूरसंचार क्रांतीचे जनक - सॅम पित्रोदा.

><><><><><><><><><><><><><><><><

 

No comments:

Post a Comment