LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


मानवी उत्क्रांतीचा प्रवास

⏳ मानवी उत्क्रांतीचा प्रवास ⏳

============================

🎭 लमुरसारखा दिसणारा मानव 

🔗७,००,००००० वर्षांपुर्वी

 ============================

🎭 इजिप्तोपिथेकस 

🔗४,००,००००० वर्षांपुर्वी

============================

 🎭 डरायोपिथेकस 

🔗२,५०,००००० वर्षांपुर्वी

============================

 🎭 रामा पिथेकस 

🔗१,००,००००० वर्षांपुर्वी

============================

 🎭 आस्ट्रेलोपिथेकस 

🔗४०,००००० वर्षांपुर्वी

============================

 🎭 कशल मानव 

🔗२०,००,००० वर्षांपुर्वी

============================

🎭  ताठ कण्याचा मानव 

🔗१५,००,००० वर्षांपुर्वी

============================

🎭  निन्डरथल मानव 

🔗१,५०,००० वर्षांपुर्वी

============================ 

🎭 करो.मॅग्नन मानव  

🔗५०,००० वर्षांपुर्वी

============================


No comments:

Post a Comment