LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


विविध पठारांची स्थानिक नावे∆ _विविध पठारांची स्थानिक नावे _
===========================


खानापूरचे पठार – सांगली

∆ पाचगणीचे पठार – सातारा

∆ औंधचे पठार – सातारा

∆ सासवडचे पठार – पुणे

∆ मालेगावचे पठार – नाशिक

∆ अहमदनगरचे पठार – नगर

∆ तोरणमाळचे पठार – नंदुरबार

∆ तळेगावचे पठार – वर्धा

∆ गाविलगडचे पठार – अमरावती

∆ बुलढाण्याचे पठार – बुलढाणा

∆ यवतमाळचे पठार – यवतमाळ

∆ कान्हुरचे पठार – अहमदनगर

∆ कास पठार – सातारा

∆ मांजरा पठार – लातूर, उस्मानाबाद

∆ काठी धडगाव पठार – नंदुरबार

∆ जतचे पठार – सांगली

आर्वी पठार – वर्धा, नागपूर

∆ चिखलदरा पठार – अमरावती 

No comments:

Post a Comment