LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


इतिहास ब्रिटीशकालीन महत्वपूर्ण कायदे


🎓इतिहास ब्रिटीशकालीन महत्वपूर्ण कायदे... 🎓
🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓
◾️  १७७३ रेग्युलेटिंग कायदा

◾️  १८२२ कुळ कायदा 

◾️  १८२९ सतीबंदी कायदा 

◾️  १८३५ वृत्तपत्र कायदा 

◾️  १८५४ वूड्सचा शिक्षणविषयक खलिता 

◾️  १८५६ विधवा पुनर्विवाह कायदा 

◾️  १८५८ राणीचा जाहीरनामा 

◾️  १८५९ बंगाल रेंट कायदा

◾️  १८६० इंडियन पिनल कोड 

◾️  १८६१ इंडियन हायकोर्ट कायदा

◾️  १८७० आर्थिक विकेंद्रीकरण कायदा
 
◾️  १८७८ व्हर्नाक्युलर प्रेस कायदा

◾️  १८८२ देशी वृत्तपत्र कायदा 

◾️   १८८३ इलबर्ट बिल कायदा 

◾️  १८८७ कुळ कायदा 

◾️  १८९२ कौन्सिल कायदा 

◾️  १८९९ भारतीय चलन कायदा 

◾️  १९०१ पंजाब लँड एलिनेशन कायदा 

◾️  १९०४ भारतीय विद्यापीठ कायदा 

◾️  १९०४ प्राचीन वस्तुजतन कायदा 

◾️  १९०४ सहकारी पतसंस्था कायदा 

◾️  १९०९ मोर्ले मिंटो सुधारणा कायदा 

◾️  १९१९ मॉँटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा

◾️ १९१९ रौलेक्ट कायदा 

◾️  १९३५ भारत सरकार कायदा 

◾️  १९४४ राजाजी योजना 

◾️  १९४५ वेव्हेल योजना 

◾️  १९४५ त्रिमंत्री योजना 

◾️  १९४७ माउंटबॅटन योजना 

◾️  १९४७ भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा

🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓


 

No comments:

Post a Comment