LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


इ - का राची वाक्ये

📓इ - काराची वाक्ये 📓

⛮⛮⛮⛮⛮⛮⛮⛮⛮⛮⛮⛮⛮⛮⛮⛮⛮⛮

हिरवा चाफा. 

दिवस उगवला. 

दिवस मावळला . 

 खिसा शिवला .

 किडा दिसला.

जिना ढासळला. 

टिळा लावला. 

 दिवा लावला.

 निळा कागद.

भिक्षा वाढा. 

 रिक्षा पकडा.

अक्षर लिहा. 

 धारदार विळा.

 शिक्षा कराच.

 हिरा चमकला.

 चिमटा काढा.

 जिजाबा आला.

 जिराफ पळाला.

 टिकाव आण.

कापडाचा ढिगारा. 

तिखट चव. 

दिवस उजाडला. 

रिकामा खिसा. 

 विमान पहा.

 हिवाळा आला.

 खिरापत वाटा.

गिरनार चहा.

बिरबल बादशहा. 

 विराट सभा.

 विशाल सागर.

 विजय दिवस.

 दिलदार किसान.

 दिवा लावा.

 खिळा उचल.

 खिसा फाटला.

 विडा खा.

 निशाण फडकवा.

 हिरवा शिवार.

 बिछाना काढा.

 विलास आला.

 छानदार पिसारा.

 विकास करा.

 इवलासा ससा.

 सागर किनारा.

 किचकट काम.

 गिटार वाजवा.

 चिवडा खा.

 चिखल झाला.

 ढीगभर रिक्षा.

 टिळा लावला.

 दिशा बदला.

 दिलदार राजा.

 निगा राखा.

 निराळा उपाय.

 निरागस बालक.

 बिचारा नारायण.

 मिणमिणता दिवा.

 रिकामा कप.

 रिकामा कारखाना.

 अक्षर लिहा.

 लिखाण करा.

 लिफाफा उघडा.

 विडा उचलला.

 विचारा मनाला.

 विजय मिळावा.

 विधवा विवाह.

शिळा भात. 

वाटाणा शिजवा. 

 शिक्षक दिन .

 चमकता हिरा.

 हिरवा दिवा लावला.

 पिवळा दिवा लावला.

 दिनकर पायजमा काढ.

 काका कविता लिहा.

 निशाण तयार करा.

 छान विमान बनवा.

 गरमागरम शिरा बनवा.

 पटकन बिछाना बनवा.

 फारच निराळा दिवस.

 बिचारा राम फसला.

 विचार महान असतात.

 किरण काम करणार ?

 निशा पळत जा.

 ललिता काय करणार.

 विजया दिवा आण.

 शिवराम तिरपा पळ.

 सरिता ढिगारा उचल .

 सरिता गाय आण.

 गिरीष शिरा खा.

 कविता निकाल पहा.

 रविराजला हाक मारा.

 शशिकला कागद पकड.

 मनीषा कामावर जा.

 चिवडा तयार झाला.

 शिवराज गाढव हाकल.

 विमला गाढव पहा.

 राधिका गणित कर.

 वनिता गावाला जा.

 शिवराम नाव लिहा.

 कमवा आणि शिका.

 टिकाव आणायला चला.

 निळा कागद आणला.

 माझा खिसा फाटला .

 धारदार विळा आणला.

 फारच तिखट मिरचा.

 दादाला टिळा लावला.

 राजा गिटार वाजव.

 फारच चिखल झाला.

 रामाने विजय मिळवला.

 शिळा भात वाढला.

 आकाशदिवा आणला का?

 

 

No comments:

Post a Comment