LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


शास्त्रीय उपकरणे माहिती

 शास्त्रीय उपकरणे माहिती 

----------------------------

शास्त्रीय नाव - रेडीमीटर

मराठी नाव  -   रेडीमीटर  

उत्सर्जित शक्ती मोजणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - टॅकोमीटर

   मराठी नाव -  विमानगतीमापक   

विमान व मोटारबोटींची गतिमानता मोजणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - सॅलिंनोमीटर.

मराठी नाव  -  क्षारमापक  

क्षार द्रावणाची घनता मोजणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - डायनॅमो  

मराठी नाव  - जनित्र   

विद्युत निर्मितीसाठी उपयुक्त उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - होल्टामीटर  

मराठी नाव  - वीजमापी 

   विद्युत प्रवाह मोजणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - कॅलोरीमीटर  

मराठी नाव  - उष्मांक मापक  

   उष्मांक मोजणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - हायड्रोमीटर    

मराठी नाव  -  जलध्वनी मापक 

 पाण्यातील आवाजाची तीव्रता मोजणारे साधन

----------------------------

शास्त्रीय नाव - फोटोमीटर 

 मराठी नाव  - प्रकाशतीव्रता मापी 

 प्रकाशाची तीव्रता मोजू शकणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - मायक्रोफोन  

मराठी नाव  - मायक्रोफोन 

 आवाज लहरींचे विद्युत लहरीत रूपांतर करून वर्धन करणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - रडार 

 मराठी नाव  - रडार  

विमानतळाकडे येणार्‍या विमानांची दिशा दाखवणारे व अंतर मोजणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - पायरो मीटर

मराठी नाव  - उष्णतामापक 

 500′ सेंटीग्रेडपेक्षा जास्त तापमान दूर अंतरावरून मोजू शकणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - कार्डिओग्राफ

  मराठी नाव  - हृदयतपासणी

  हृदयाची जागरूकता आजमावणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - बॅरोमीटर 

मराठी नाव  - वायुभारमापन  

वातावरणातील हवेचा दाब मोजणारे यंत्र

----------------------------

शास्त्रीय नाव - लॅक्टोमीटर 

 मराठी नाव  - दूधकाटा  

  दुधाची सुद्धता व पाण्याचे प्रमाण मोजू शकणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - स्फिरोमीटर

  मराठी नाव  - गोलाकारमापी   

पृष्ठभागाची वक्रता मोजणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - फोनोग्राफ

 मराठी नाव  - फोनोग्राफ

  आवाज लहरी निर्माण करणारे यंत्र

----------------------------

शास्त्रीय नाव - मॅनोमीटर

  मराठी नाव  -वायुदाबमापक  

  वायुदाब मोजू शकणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - सॅकरीमिटर  

मराठी नाव  - शर्करामापी

  रासायनिक द्रव्यातील साखरेचे प्रमाण मोजणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - ऑडिओमीटर

 मराठी नाव  -  ध्वनीमापक

      आवाजाची तीव्रता मोजणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - क्रोनोमीटर  

मराठी नाव  - वेळदर्शक 

 आगबोटीवर वापरले जाणारे घड्याळ

----------------------------

शास्त्रीय नाव - टेलिस्कोप

 मराठी नाव  - दूरदर्शक 

   आकाशस्थ ग्रह गोल बघण्याकरिता उपयुक्त

----------------------------

शास्त्रीय नाव - कार्ब्युरेटर 

 मराठी नाव - कार्ब्युरेटर   

 वाहनात पेट्रोल, वाफ व हवेचे मिश्रण करणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - अॅनिओमीटर 

मराठी नाव -  वायुमापक 

 वार्‍याचा वेग व दिशामापक उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - स्टेथोस्कोप

  मराठी नाव - स्टेथोस्कोप

  हृदयातील व फुफ्फुसाची माहिती पुरविणे

----------------------------

शास्त्रीय नाव - अल्टिमीटर

मराठी नाव  -  विमान उंचीमापक 

 विमानात वापरले जाणारे ऊंची मोजण्याचे यंत्र

----------------------------

शास्त्रीय नाव - स्पेक्ट्रोमीटर 

मराठी नाव  - वर्णपटमापक  

एका पदार्थातून दुसर्‍या पदार्थात सूर्यकिरण जाताना त्याचा वक्रीभवन कोन मोजणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - टेलिप्रिंटर

  मराठी नाव  - टेलिप्रिंटर 

 संदेश टाईपरायटरवर टाईप करू शकणारे स्वयंचलित यंत्र

----------------------------

शास्त्रीय नाव - सिस्मोग्राफ 

 मराठी नाव  - भूकंपमापी  

भूकंपाची तीव्रता मोजू शकणारे यंत्र

----------------------------

शास्त्रीय नाव - थर्मामीटर 

मराठी नाव  - तापमापक 

 उष्णतेचे प्रमाण मोजणारे उपकरण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - कॅलक्युलेटर

  मराठी नाव  -गणकयंत्र  

अगोदर पुरविलेल्या माहितीच्या आधारे अत्यंत गुंतागुंतीची गणितीय प्रश्न क्षणार्धात सोडवणारे यंत्र

----------------------------

शास्त्रीय नाव - युडीऑमीटर

मराठी नाव  -  युडीऑमीटर 

 रासायनिक क्रिया होत असताना वायूच्या घनफळात होणारा बदल मोजू शकणारे यंत्र

----------------------------

शास्त्रीय नाव - होल्टमीटर 

मराठी नाव  - होल्टमीटर  

विजेचा दाब मोजणारे यंत्र

----------------------------

शास्त्रीय नाव - बायनॉक्युलर

  मराठी नाव  -व्दिनेत्री दुर्बिण

  एकाच वेळी दोन्ही डोळ्यांनी दूरची वस्तु स्पष्ट व मोठ्या आकारात पाहण्यास उपयुक्त दुर्बिण

----------------------------

शास्त्रीय नाव - विंडव्हेन 

मराठी नाव - पेरीस्कोप  

वातकुक्कुट परीदर्शक  वार्‍याची दिशा दाखवणारे यंत्र दृष्टी रेषेच्या वरच्या पातळीवरील वस्तु पहाण्यासाठी

----------------------------

शास्त्रीय नाव - थिओडोलाइट 

मराठी नाव - थिओडोलाइट 

 भ्रूपृष्ठाची मोजणी, वक्रता, कोन मोजणारे यंत्र

----------------------------

शास्त्रीय नाव - रेनगेज  

मराठी नाव - पर्जन्य मापक  

पावसाच्या प्रमाणाची मोजणी करणारे यंत्र

----------------------------

शास्त्रीय नाव- स्प्रिंगबॅलन्स 

मराठी नाव -  तानकाटा  

वजन, शक्ति व बल यांची जलद पण स्थूलमानाने मापन

----------------------------

शास्त्रीय नाव - गॅल्व्होनोमीटर

मराठी नाव -  व्काड्रन्ट  

सूक्ष्मवीजमापी  ऊंची व कोन मापक सूक्ष्म वीज प्रवाह मोजू शकणारे उपकरण नवीन खगोलशास्त्रीय दृष्टीकोनातून ऊंची व कोन मोजणे

----------------------------

1 comment: