LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


महाराष्ट्र राष्ट्रीय महामार्ग

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🚍🚦 महाराष्ट्र राष्ट्रीय महामार्ग 🚦🚍

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


🚍 महाराष्ट्रात लांबी  : 5,858km 

--------------------

🛣 NH 3 ( 391km) नाशिक-धुळे

🚔 मुंबई ➖ आग्रा 

--------------------

🛣 NH 4 (371km) पणे-सातारा

🚘 मुंबई ➖ चेन्नई.

--------------------

🛣 NH 4B (27km सर्वात लहान)

🚖 न्हावासेवा ➖ पळस्पे

--------------------

🛣 NH 6  (686km मोठा) अकोला

🚔 धूळे ➖ कोलकत्त्ता

--------------------

🛣 NH 7 (2400km) नागपूर-वर्धा

🚘 वाराणसी ➖ कन्याकुमारी

--------------------

🛣 NH 8 (128km) राजस्थान मधुन

🚖 मुंबई➖ दिल्ली 

--------------------

🛣 NH 9 (336km)

🚔 पुणे➖ विजयवाडा.

--------------------

🛣 NH 13 (43km) सोलापूर

🚘 सोलापूर ➖ चित्रदुर्ग

--------------------

🛣 NH 16 (30km) गडचिरोली

🚖 निझामाबाद ➖ जगदाळपूर

--------------------

🛣 NH 17 (482km) मुंबई-गोवा

🚔 पनवेल ➖ मगळूर

--------------------

🛣 NH 50 (192km) महाराष्ट्र फक्त

🚘 पुणे➖ नाशिक

--------------------

🛣 NH 204 (126km) महाराष्ट्र

🚖 रत्नागिरी ➖ कोल्हापूर

--------------------

🛣 NH 211 (400km) महाराष्ट्र

--------------------

🚔 सोलापूर ➖ धुळे No comments:

Post a Comment