LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Monday, October 31, 2022

इ - काराची वाक्ये

इ - काराची वाक्ये 

*****************

हिरवा चाफा.

दिवस उगवला.

दिवस मावळला.

खिसा शिवला. 

किडा दिसला.

जिना ढासळला.

टिळा लावला.

दिवा लावला.

निळा कागद.

भिक्षा वाढा.

रिक्षा पकडा.

अक्षर लिहा.

धारदार विळा.

शिक्षा कराच.

हिरा चमकला.

चिखलात घसरला.

चिमटा काढला.

जिजाबा आला.

जिराफ पळाला.

टिकाव आणा.

कापडाचा ढिगारा.

तिखट चव.

दिवस उजाडला.

रिकामा खिसा.

 विमान पहा.

खिरापत वाटा.

गिरनार चहा.

हिवाळा आला.

 बिरबल बादशाह. 

दिलदार किसान.

विराट सभा.

विशाल सागर.

विजय दिवस.

दिवा लावा.

खिळा उचल.

खिसा फाटला.

विडा खा.

निशान फडकवा.

जिराफ पहा.

अक्षर गिरवा.

विमान पहा.

सायकल फिरवा.

पिवळा निशाण.

जिना चढा.

हिरवा शिवार.

बिछाना काढा.

विलास आला.

छानदार पिसारा.

विकास करा.

इवलासा ससा.

सागर किनारा.

 किचकट काम.

गिटार वाजवा.

चिवडा खा.

चिखल झाला.

ढिगभर रिक्षा.

टिळा लावला.

दिशा बदला.

दिलदार राजा.

निगा राखा.

निराळा उपाय.

निरागस बालक.

बिचारा नारायण.

मिणमिणता दिवा.

रिकामा कप.

रिकामा कारखाना.

अक्षर लिहा.

लिखाण करा.

लिफाफा उघडा.

विडा उचलला.

विचारा मनाला.

विजय मिळवा.

विधवा विवाह.

शिळा भात.

वाटाणा शिजवा.

शिक्षक दिन.

चमकता हिरा.

हिरवा दिवा लावला. 

पिवळा दिवा लावा.

दिनकर पायजमा काढ.

काका कविता लिहा. 

निशाण तयार करा.

छान विमान बनवा.

गरमागरम शिरा खा. 

पटकन बिछाना घाला. 

फारच निराळा दिवस. 

बिचारा राम फसला. 

विचार महान असतात.

किरण काम करणार ?

निशा पळत जा.

ललिता काय करणार ?

 विजया दिवा आणा.

 शिवराम तिरपा पळ. 

सरिता ढिगारा उपस.

सरिता गाय आण.

गिरीष शिरा खा. 

कविता निकाल पहा.

रविराजला हाक मारा.

शशिकला कागद फाड.

मनिषा कामावर जा.

चिवडा तयार झाला.

शिवराज गाढव हाकल.

 विमला गिधड पहा.

राधिका गणित कर.

वनिता गावाला जा.

शिवराम नाव लिहा.

कमवा आणि शिका.

टिकाव आणायला चला.

 दिवा लावला का ?

निळा कागद आणला.

माझा खिसा फाटला.

धारदार विळा आणला.

फारच तिखट मिरचा. 

दादाला टिळा लावला.

राजा गिटार वाजव.

फारच चिखल झाला.

कप रिताच राहिला.

रामाने विजय मिळविला. 

शिळा भात वाढला.

आकाशदिवा आणला का ?


No comments:

Post a Comment