LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Friday, October 28, 2022

आ - चे समानार्थी शब्द

आ - चे शब्द 

आई

माता, जननी, माय, माऊली, मातोश्री,

जन्मदात्री, आऊस, अंबा

आकर्षक 

मोहक, मनोहर, नमोवेधक, ओढ, खेच

आकर्षण 

 मोह, ओढा, भुलावा, मोहिनी

आकांत 

कोलाहल, आरडा-ओरड, आक्रोश, आक्रंदन, कल्लोळ, विलाप, हंबरडा

आकाश 

 आभाळ, गगन, अंबर, अस्मान, नभ, अंतरिक्ष, व्योम, ख, वितान, वियत, तारांगण

आकाशवाणी 

नभोवाणी 

आकांक्षा

 इच्छा, अभिलाषा, वांच्छा, आशा,

कांक्षा, मनिषा, मनोकामना, कामना 

आखूड 

 तोटके, आकुंचित, अपुरे, लहान, त्रोटक

आक्रमण 

 हल्ला, चढाई, उल्लंघन

आख्यान 

 गोष्ट, कथा, कहाणी

आख्यायिका 

 दंतकथा, जनश्रुती 

आगतस्वागत 

 आदरसत्कार, पाहुणचार, पावनेर

आगमनिर्गम 

आरंभ व शेवट, येणे-जाणे

आगर

 शेत, मळा, खाण

आगळीक 

 कळ, कुरापत, कागाळी, खोडी

आग्रही 

 निग्रही, हट्टी, हेकेखोर, जिद्दी

आघात 

 तडाखा, प्रहार, धक्का, ठोसा,

आंच 

 झळ, धग, शेक, झगरं

आचरण

 वागणूक, वर्तणूक, वर्तन, आचार,चालचलणूक

आचारसंपन्न 

 आचारशील, सद्वर्तनी, सदाचारी

आचरट 

 फाजील, व्रात्य, खोडकर

आचारभ्रष्ट 

 दुराचारी, दुर्वर्तनी, अनाचारी

आचार्य 

उपाध्याय, पुरोहित, पंडित, गुरूजी 

आच्छादित 

आवृत, व्याम, झाकलेले

आजार 

अस्वास्थ्य , व्याधी ,रोग ,दुखणे,अनारोग्य 

आजीव

आजन्म,तहहयात ,जन्मभर ,आयुष्यभर

आटोकाट 

अत्यंत, अमर्याद, शिकस्तीचा

आठवण 

स्मृती, स्मरण, सय, आठव

आडनाव 

 कुलनाम, उपनाव

आडंबर 

 डौल, भपका, दिमाख, अवडंबर, ऐट

आतबट्टा 

 तूट, खोट, तोटा, नुकसान

आता 

 सांप्रत, सध्या, यावेळी 

अतिथ्य

 पाहुणचार, आदर-सत्कार, आदरातिथ्य

आतुर 

 उत्सुक, अधीर, उतावळा, उत्कंठित 

आत्महत्या

आत्मघात, आत्मनाश, आत्मार्पण,स्वहत्या

आत्मज्ञान 

अध्यात्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, आत्मतत्त्व

आदर 

 मान, प्रतिष्ठा, पूज्यभाव, इज्जत, पूज्यबुद्धी, मोठेपणा, श्रद्धा

आदर्श 

 कित्ता, नमुना; आरसा, दर्पण

आदी 

 आरंभ, प्रारंभ, उगम, मूळ, आद्य, आदिम,प्रथम

आदितवार 

 रविवार, आइतवार

आदेश 

 आज्ञा, हुकूम, फतवा, फर्मान, ताकीद

आधिदैविक

 दैवी

आधिभौतिक 

 स्थूल, जड, प्राकृतिक,पंचमहाभूतांपैकी

आधुनिक 

 नवीन, नुतन, अलीकडचे, अर्वाचीन

सांप्रतचा, अभिनव, सध्याचा, हल्लीचा

आध्यात्मिक 

 पारमार्थिक

आनंद 

 हर्ष, संतोष, मोद, तोष, उल्हास,प्रमोद,आनंदम् उध्दव,खुशी

आपपरभाव 

द्वैतभाव, दुजाभाव

आपलेपणा 

आपुलकी, आत्मीयता जिव्हाळा. आस्था, आप्तभाव, ममता, ममत्व

आबादी आबाद

सुबत्ता, भरभराट, समृद्धी, संपता

आबाळ 

हेळसांड हयगय उपेक्षा, हलगर्जीपणा,

आभरण 

अलंकार, दागिना, रत्न शोभा, शृंगार

आभारी 

कृतज्ञ, ऋणी, उपकृत, भारभूत

आमिष 

प्रलोभन, लालूच, बक्षीस, मधाचे बोट

आयास

 श्रम, मेहनत, कष्ट

आयुध 

शस्त्र, हत्यार, उपकरण, साधन

आयुष्य 

जीवितकाल, हयात, जीवन, आयु

आरक्त 

लाल, तांबडा

आरंभ

 श्रीगणेशा, मुहुर्तमेढ, सुरुवात, प्रारंभ

 आरसा

 दर्पण, आदर्श, ऐना

आराधना 

पूजा, प्रार्थना, सेवा, उपासना

आराम 

विश्रांती, विसावा, स्वस्थता, निश्चितता,विराम

आरोगण 

भोजन, जेवण, मेजवानी

आरोप 

 आळ, ठपका, कलंक, लांच्छन दूषण,दोषारोप

आर्त 

उत्कंठा, आतुरता, तळमळ, इच्छा

आर्द्र 

ओला, दमट, भिजलेला

आलख 

अलक्ष, ब्रह्म, अलख, ईश्वर, देव

आवड

 रुची, हौस, गोडी, रस, चटक, नाद

आवरण 

आच्छादन, वेष्टन, झाकण

आवाज 

निनाद ध्वनी, सूर, नाद, रव, साद, हाक,निनाद 

आवेश 

जोश, चेव, उन्माद, आवेग, क्षोम,विकारवशता, त्वेष

आशीर्वाद 

 आशिष, शुभचिंतन

आश्चर्य 

 नवल, विस्मय, अचंबा, अद्भुत गोष्ट

आसक्त

 अनुरक्त, लंपट, लोभी

आसमास 

 सर्वत्र, सभोवती, आसपास, पुष्कळ,अतिशय

आहणा-आहाणा

  आणा, उक्ती, म्हण, वचन,उखाणा, कोडे

आळशी

चुकार, मंदसुस्त, निरुद्योगी, मठ्ठ, ऐदी, काम

आक्षेपण 

 निक्षून, मुद्दाम, जाणूनबुजून, आवर्जून

No comments:

Post a Comment