LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Tuesday, October 25, 2022

अ - समानार्थी शब्द

 अंगकाठी 

 अंगबांधा, अंगयष्टी, शरीरयष्टी

अंगविक्षेप

हावभाव, हातवारे

अंगार 

 विस्तव, निखारा, इंगळ

अंजली 

 ओंजळ

अंत 

शेवट, समाप्ती, मृत्यू अखेर

अंतःकरण

 अंतर्याम, हृदय, मन

अंतर 

स्थलावकाश, कालावकाश, खंड, फरक, विपरीतपणा, भेदभाव, तफावत, मन

अंतर्धान 

 अदृश्य, लुप्त

अंतर्भेदी 

घरभेद्या, फितूर

अंदाज

 कयास, तर्क, अदमास, अटकळ,अनुमान

अंधार 

काळोख, तिमिर, अंधकार, तम

अंधेरनगरी 

 अराजकता, बेबंदशाही, बजबजपुरी

 अंतरिक्ष 

 आकाश, आतील बाजू

अकंटक

निष्कंटक, संकटरहित, अजातशत्रू,निर्विघ्न

अकट 

आग्रही, हट्टी, चिकट, चेंगट, हेकेखोर,हेकट

अकटोविकट 

 प्रचंड, अवाढव्य, बेढब, अगडबंब; भयप्रद, भयानक, अक्राळविक्राळ; अत्यल्प

अक्कड

 ऐट, डौल, नखरा, दिमाख, गर्व, ठसका,

रुबाब, तोरा, घमेंड, पीळ, अवडंबर 

अकांचन

निष्कांचन, निर्धन, गरीब, दीन, अकिंचन, निराश्रित, दीनवाणा, लाचार, कफल्लक, रंक, भणंग, विपन्न, कंगाल, अगतिक

अकृत्रिम 

 नैसर्गिक, सहज, खरे, स्वाभाविक,

अंगीभूत, स्वयंभू

अखंड 

अभंग, सलग, एकसंध, अविच्छिन्न, संपूर्ण, अख्खा, अक्षत

अगडबंब 

लठ्ठ, धिप्पाड, अवजड जडशीळ, भारी, स्थूल, बोजड, जड

अगत्य 

 आस्था, आपुलकी, कळवळ, कळकळ, काळजी, आवर्जून

अग्र 

टोक, कळस, शेंडा, दशी, अंचळी, आगरडा,

अरोसा, श्रेष्ठ, कळस, शिरोभाग, उच्च, प्रथमस्थान

अगाध 

 अथांग,गहन, खोल, अमर्याद, अपार, गंभीर, प्रगाढ, अगम्य

अग्रणी 

मुख्य, नायक, मार्गदर्शक, पुढारी, नेता, - अग्या, अग्रेसर, अध्वर्यू, अग्रवर्ती, अग्रिम

अग्नी

विस्तव, पावक, वन्ही, वैश्वानर, आग, आगेल, हुताशने, ज्वाला, अंगार, वडवानल, वणवा, जाळ, अग्निशिखा

अघ 

 पाप, दोष, गुन्हा, अपराध, अधम

अघटित 

असंभाव्य, विलक्षण, लोकोत्तर, अपूर्व, नवलपूर्ण, चमत्कारिक, अद्भुत, अजब, अभूतपूर्व 

अघोर 

 अचाट, भयंकर, अमंगल, भीतिदायक, राक्षसी, वाईट, दारुण, आसुरी, गर्हणीय

अचपळ 

खोडकर, चंचल, तरतरीत, चैतन्यपूर्ण, गतिमान

अचरट

 वाह्यात, अयोग्य, अविचारी, व्रात्य, बावळट, खोडकर

अचाट

 फार, अतिशय विलक्षण, फाजील, भलतेच, अजब, अमानवी, अतिमानवी, बेफाट, बेसुमार पराकोटी

अचानक 

अनपेक्षित, अकस्मात, एकाएकी, अवचित, आकस्मिक, अकल्पित, कर्मधर्मसंयोग अभावित

अचेत 

 अचेतन, जड, चैतन्यरहित, निर्जीव प्राणरहित, चैतन्यहीन, निष्प्राण, निपचित, निचेष्ट 

अछोडा 

कासरा, दोर, चाबूक, दावण, दावे ,लगाम, रस्सी, नाडा, वादी, रज्जू, सुंभ, प्रत्यंचा 

अजंगम

स्थावर, न हलणारे, अचल

अजर 

 वृद्धत्वहीन, शाश्वत, अविनाशी, चिरतरुण

अजस्त्र 

मोठा, प्रचंड, विस्तृत, अवाढव्य,महाकाय, अगडबंब, स्थूल

अजिंक्य 

 दुर्भेध, दुर्लघ्य, अजेय, अपराजित, अदम्य, दुर्दमनीय, अजित, अमोघ

अटकर 

.बांधेसूद, नीटनेटका, प्रमाणबद्ध,नीटस, सुबक , हट्टी

अटकळ 

 अजमास, अंदाज, तर्क, नियम, रूढ, रीत, भाकीत, ठोकताळा, आडाखा, स्थूलमान, होरा

अटकाव

 अडथळा, प्रतिरोध, अडकाठी, प्रतिबंध, मज्जाव अडसर, व्यत्यय, अटकाव, अवरोध, खळ मनाई, हरकत, अडवणूक, बाधा, पेच, खोळंबा, अटक

अट्टाहास

 आग्रह, अत्याग्रह, हेका, मोठ्यानेहसणे, आक्रोश

अटंग 

 अवाढव्य, अफाट, विस्तीर्ण

आठवण

 ध्यान, स्मरण, स्मृती, धारणा

अठवर

अविवाहित

अडक 

 आडनाव, कुलनाम, उपनाव

अडगा 

 अडाणी, अशिक्षित, अज्ञ 

अडबंद 

कटिसूत्र, करदोटा, करदोडा, करधनी 

अतिथी

पाहुणा, पांथस्थ अनाहूत मनुष्य,अभ्यागत, सोयरा

अतिरेक 

बेसुमार, कळस, पराकाष्ठा, अमर्याद 

अत्यंत 

अतिशय, असंख्य, अमित, अगणित,

अपरिमित, अपार, असीम, पुष्कळ, अमर्याद,अपरपार, अफाट

अथवा

अगर, वा, किंवा

अथिमाय 

बायल्या , नामर्द

अथिलेपण 

थोरपण, भाग्य, सामर्थ्य

अद

अर्धा, निम्मा

अद्भुत 

अपूर्व, आश्चर्यकारक, चमत्कारिक,विलक्षण

अद्वातद्वा 

विसंगत, असंबद्ध, भरमसाठ

अध: पतन 

खाली पडणे, नरकास जाणे 

अधम 

नीच, हलका, क्षुद्र, क्षुल्लक, दुष्ट, अधर्मी 

 अधमर्ण 

कर्जदार, ऋणी, देणेदार

अधांतरी

 हवेत, अंतराळात, निराधार, निरालंब,

त्रिशंकू स्थिती

अधाशी

हावरा, लोभी, खादाड, हपापलेला,

बुभुक्षित, हलकट, अधोड

अधिकार

सत्तास्थान, जबाबदारीची जागा, 

प्रभुत्व, हक्क, अमल, ताबा, हुकमत, आधिपत्य, स्वामित्व, प्रभुसत्ता, प्रभुता

अधिपती

 स्वामी, धनी, मालक, अधीश, राजा

अधिष्ठान 

वास, निवास, वास्तव्य

अधिक्षेप 

 निंदा, दूषण, हेटाळणी

अधीर 

स्वच्छंदी,उतावीळ, चंचल, अस्थिर, अनर्गल,

अधू 

 व्यंग असलेला, कुरूप, पंगू, अईबदार, अपंग

अधोगती

पतन, दुर्गती, अवनती, अधःपात,अपकर्ष, अध: पतन, -हास, उतरती कळा

अध्यात्म 

आत्म्याबद्दलचे ज्ञान, ब्रह्मज्ञान,वेदान्त, परमात्म्याविषयी ज्ञान, अद्वैत

अध्याय 

 खंड, पर्व, विभाग, प्रकरण

अध्रुव 

 अल्पकालिक, चंचल, क्षणभंगुर

अनंग 

अंगरहित, निराकार, मदन, कामदेव,

शिव, शंकर

 अनर्थ 

अरिष्ट, संकट, अर्थहीनता, निरर्थक,

अनशन

उपवास, निराहार, अन्नत्याग

अनसूया 

 मत्सराशिवाय, अत्रिपत्नी

 अनाठायी 

 अयोग्य, तर्कविरहित

अनाड 

 अडाणी, उनाड, द्वाड

 अनाथ

 पोरका, आईवडिलांशिवाय, दीन,

निराश्रित, निराधार, असाहाय्य

अनिल 

 वायू, वारा, अष्टवसूंपैकी एक अनावर अनिर्बंध, मोकाट, उच्छृंखल, अनियंत्रित, निरंकुश, बेछूट, बेफाम, बेभान

अनुकंपा 

 दया, करुणा, कृपा

अनुक्रम 

परंपरा, ओळ, पद्धत अनुक्रमणिका - क्रमवार यादी, सूची

अनुकूल 

 फायदेशीर, उपकारी, इष्ट, पथ्थकारक, उपकारक, हितकारक

अनुध्वनी 

अनुभूती, प्रत्यय, प्रचिती, प्रत्यंतर,

प्रतीती, साक्षात्कार, आस्वाद, प्रत्यक्ष ज्ञान

 अनुमोदन 

 पसंती, मान्यता, कबुली, संमती, सहमती, दुजोरा, होकार, समर्थन, पाठिंबा, पुष्टीकरण, स्वीकृतीNo comments:

Post a Comment