LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Sunday, October 23, 2022

शब्द्समुहाबद्धल एक शब्द

शब्द्समुहाबद्धल एक शब्द 

--------------------------

🔘अवर्णनीय 

 वर्णन करता येणार नाही


🔘अफवा 

 खोडसाळपणे पसरवलेली खोटी बातमी


🔘अप्पलपोटा 

 स्वत:च्याच फायद्याचे पाहणारा 


🔘अतुलनीय 

 तुलना करता येणार नाही असा


🔘अजिंक्य 

 कधीही न पराभूत न होणारा 


🔘अनाथाश्रम 

 निराश्रितास आश्रय देणारी संस्था


🔘अगणित

ज्याची मोजणी करता येत नाही असा


🔘अमर 

 ज्याला मरण नाही असा


🔘अमृत महोत्सव

 पंच्याहत्तराव्या वाढदिवसाचा उत्सव


🔘अजरामर 

ज्याला जरा (म्हातारपण) व मरण नाही तो


🔘अतिथी 

 घरचा नसलेला / पाहुणा


🔘अनुयायी 

एखाद्याच्या मागून जाणारा


🔘अग्रज 

 आधी जन्मलेला


🔘अनुज 

 मागून जन्मलेला


🔘अग्यारी 

पारशी लोकांचे प्रार्थनास्थळ 


🔘अपूर्व

 पूर्वी कधी न पाहिले / ऐकले असे 


🔘अजातशत्रू 

 ज्यास कोणीही शत्रू नाही असा


 🔘अल्पसंतुष्ट 

 थोडक्यात समाधान मानणारा 


🔘अष्टावधान देणारा 

 अनेक गोष्टींत एकाच वेळी लक्ष


🔘आगंतुक 

 तिथी, वार न ठरवता आलेला


🔘अनाकलनीय 

 समजण्यास, आकलन होण्यास कठीण 


🔘अभूतपूर्व 

पूर्वी कधीही न घडलेला


🔘अश्रूतपूर्व 

 पूर्वी कधीही न ऐकलेले


🔘अदृष्टपूर्व 

 पूर्वी कधीही न पाहिलेले


🔘अप्सरा 

 देवलोकातील स्त्रिया 


🔘अभ्राच्छादित, मेघाच्छादित 

 ढगांनी झाकलेला 


🔘अविस्मरणीय

कधीही विसर पडणार नाही असा


🔘अनाथ

कोणाचाही आधार नसलेला


🔘अनावर 

 पडदा दूर करणे


🔘अवीट 

 कधीही न विटणारे


🔘अन्योक्ती 

 एकाला उद्देशून दुसऱ्याला बोलणे अल्पायुषी,


🔘 अल्पायु 

 कमी आयुष्य असलेला


🔘अहेर 

 लग्नात द्यावयाची भेट


🔘अंगाई/अंगाईगीत 

 लहानग्यांना झोपविण्यासाठीचे गाणे


🔘अंकित 

 दुसऱ्याच्या ताब्यात असलेला 


🔘अंगचोर 

 अंग राखून काम करणारा, कामचुकार


🔘अनुपम (अनुपमेय)

 ज्याला कोणतीही उपमा देता येत नाही असे


🔘अनमोल 

ज्याची किंमत होऊ शकणार नाही असे


🔘अत्युच्च 

 अतिशय उंच


🔘अनावृष्टी 

 पाऊस न पडणे


🔘अविनाशी 

 कधीही नाश न पावणारे


🔘आजानुबाहू 

 ज्याचे हात गुढघ्यापर्यंत पोचतात असा


🔘आपादमस्तक 

 पायापासून डोक्यापर्यंत 


🔘आत्मश्लाघा 

स्वतःची स्वतःच स्तुती करणे 


🔘आस्तिक 

 ईश्वरावर विश्वास ठेवणारा, 

देव आहे असे मानणारा


🔘आसेतुहिमाचल 

 हिमालय पर्वतापासून लंकेपर्यंत


🔘 आबालवृद्ध 

 लहान मुलापासून वृद्ध माणसापर्यंत 


🔘आत्मवृत्त 

आपली हकिकत स्वतःच निवेदन करणे


🔘आदिवासी 

अगदी पूर्वीपासून राहणारे


🔘आंतरराष्ट्रीय 

 राष्ट्राराष्ट्रांतील


🔘आजन्म 

 जिवंत असेपर्यंत


🔘आमरण 

 मरेपर्यंत


🔘आशीर्वाद 

 तुमचे चांगले होवो असे बोलणे


🔘आल्हाददायक 

 मनाला आल्हाद देणारा 


🔘आकाशगंगा 

 आकाशातील ताऱ्यांचा पट्टा


No comments:

Post a Comment