LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Saturday, October 1, 2022

ऑपरेटिंग सिस्टम चे प्रकार

ऑपरेटिंग सिस्टम चे प्रकार

 Types of Operating System

------------------------

 ऑपरेटिंग सिस्टमचे विभाजन हे तिच्या वापरानुसार, किती टास्क सांभाळू शकते या नुसार आणि किती डेटा एका वेळी प्रोसेस करू शकते यानुसार केले जातात.

🔘Time Sharing Operating System

आपण साधारणतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंपन्यांमध्ये बघतो. या ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये एकाच वेळी अनेक वापरकर्ते वेगवेगळे टास्क करू शकतात. त्यामुळे या ऑपरेटिंग सिस्टमला Multitasking Operating System म्हणून देखील ओळखले जाते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर यामध्ये एकच सिस्टम असते आणि त्या सिस्टमचा टाईम हा वापरकर्त्यांमध्ये विभागला जातो. एका पाठोपाठ एक असे टास्क या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकारात प्रोसेस केले जातात.

🔘Batch Processing Operating System

ज्या ठिकाणी आपल्याला कमी काळात जास्त डेटा प्रोसेस करायचा असतो तिथे आपण या ऑपरेटिंग सिस्टमचा वापर करतो. एकदा वापरकर्त्याने ऑफलाईन पद्धतीने एक डेटा सेट बनवला आणि तो संगणकाला दिला तर मग त्यानंतर तो संगणक या ऑपरेटिंग सिस्टम सोबत या डेटाचे Batches बनवतो. या सर्व बॅच ग्रुप नुसार प्रोसेस केल्या जातात आणि मग संपूर्ण काम झाल्यानंतर वापरकर्त्याला त्याचे आउटपुट मिळते.

🔘Distributed Operating System

आपण ज्या ठिकाणी आपल्या सिस्टम एका नेटवर्कच्या सहाय्याने वापरतो त्या ठिकाणी ही ऑपरेटिंग सिस्टम वापरलेली असते.

🔘Multiprocessor Operating System

आपल्याला जिथे एकच टास्क हा खूप वेगाने करायचा असतो तिथे ही ऑपरेटिंग सिस्टम वापरली जाते. शक्यतो साधारण वापरकर्त्याला याची गरज नसते मात्र सुपरकॉम्प्युटरला इतक्या वेगाने आणि क्षमतेने प्रोसेसिंग ची आवश्यकता असल्याने ही ऑपरेटिंग सिस्टम वापरली जाते.

Embedded Operating System

एटीएम मशीन, लिफ्टस किंवा इतरही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ज्यामध्ये एखाद्या ऑपरेटिंग सिस्टमची गरज असते तिथे या प्रकारच्या OS वापरल्या जातात.

-----------------


No comments:

Post a Comment