LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Friday, March 18, 2022

इयत्ता:- 5 आणि 6 पुस्तकाचे नाव :- प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचं

इयत्ता:- 5 आणि 6 

पुस्तकाचे नाव :- प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचं

ऍक्टिव्हिटी :- तुम्हाला शाळेत पोहोचायला उशीर होतो का? उशीर का होतो? तुम्ही असं काय काय करू शकता कि कमीत कमी वेळात तुम्ही शाळेत पोहचू शकाल? विचार करून लिहा.

No comments:

Post a Comment