LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Wednesday, February 9, 2022

पुरस्कार कधी सुरु झाले ?

 

 🏆पुरस्कार कधी सुरु झाले ? 🏆

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

🍁 1901 ➨ नोबेल पुरस्कार


🍁  1929 ➨ ऑस्कर अवार्ड


🍁  1954 ➨ भारत रत्न


🍁  1961➨ ज्ञानपीठ पुरस्कार


🍁  1995 ➨ गांधी शांति पुरस्कार


🍁  1985 ➨ द्रोणाचार्य पुरस्कार


🍁  1969 ➨ मैन बुकर पुरस्कार


🍁  1961 ➨अर्जुन पुरस्कार


🍁  1917 ➨ पुलित्जर पुरस्कार


🍁  1992 ➨ व्यास सम्मान


🍁  1952 ➨ कलिंग पुरस्कार


🍁  1991 ➨  सरस्वती सम्मान


🍁  1969 ➨ दादा साहब फाल्के 


🍁  1957 ➨ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार


🍁  1992 ➨ राजीव गांधी खेल रत्न


🍁  1955 ➨ साहित्य अकादमी पुरस्कार


🍁  1954 ➨ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार


🍁  1958 ➨ शांति स्वरूप भटनागर


No comments:

Post a Comment