LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Friday, February 11, 2022

इयत्ता:-1 आणि 2 गोष्टीचा शनिवार


इयत्ता :- 1 आणि 2
पुस्तकाचे नाव :- खाऊ!! का घेऊन जाऊ?

ऍक्टिव्हिटी :- उंदीर चपाती का हलवू शकला नाही? एका उंदराचं चित्र काढा आणि तो काय काय खातो ते हि सांगा.
---------------------------------


 

No comments:

Post a Comment