LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Friday, January 21, 2022

7 वी - 8 वी गोष्टीचा शनिवार


इयत्ता :- 7 आणि 8

पुस्तकाचे नाव :-मीना धावली भरधाव
ऍक्टिव्हिटी :- तुमच्या घरापासून शाळेपार्येंतचं अंतर मापा आणि त्याला मीटर आणि किलोमीटर मध्ये लिहा. ते अंतर तुम्ही कसे मापले ते हि सांगा! 

No comments:

Post a Comment