LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Friday, January 21, 2022

5 वी - 6 वी गोष्टीचा शनिवार

 


इयत्ता :- 5 आणि 6 
पुस्तकाचे नाव :- हारू

ऍक्टिव्हिटी :- तुम्हाला काय वाटतं, एका पाळीव प्राणी आणि एका सडके वरच्या प्राण्याच्या राहणीमानात काय अंतर असेल? पोस्टर बनवून आम्हाला दाखवा.

No comments:

Post a Comment