LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Saturday, March 5, 2022

इयत्ता: -1 आणि 2 पुस्तकाचे नाव:- हे आहे तरी काय?


 इयत्ता: -1 आणि 2

पुस्तकाचे नाव:- हे आहे तरी काय?


ऍक्टिव्हिटी:- या गोष्टीत कोणकोणती जनावरं दाखवली आहेत? त्यांना ओळखा आणि त्यांची आवाज काढण्याचा प्रयत्न करा.


No comments:

Post a Comment