LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Friday, March 25, 2022

इयत्ता : 1 आणि 2 - 22.06.22

 इयत्ता : 1 आणि 2

पुस्तकाचे नाव :- सुशीलाच्या रांगोळ्या

ऍक्टिव्हिटी :- गोष्टीप्रमाणे तुम्हीही तुमच्या शाळेच्या परिसरात असणाऱ्या वेगवेगळ्या वस्तू जसं पानं, फुलं, खडू, पेन्सिली इत्यादींच्या मदतीने तुमच्या वर्गाच्या बाहेर एक मस्त रांगोळी काढा आणि त्याचे चित्र आम्हाला नक्की पाठवा.No comments:

Post a Comment