LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Friday, February 11, 2022

स्वराज्याच्या कामी आलेल्या वीरांची समाधी स्थळेस्वराज्याच्या कामी आलेल्या वीरांची समाधी स्थळे....🚩
===========================
🚩 मालोजीराजे भोसले - इंदापूर जि. पुणे.

🚩लखुजीराजे जाधवराव -सिंदखेडराजा जि. बुलढाणा.

🚩 शहाजीराजे भोसले - होदेगिरी जि. दावणगिरी कर्नाटक.

🚩 संभाजीराजे भोसले - कणकगिरी जि. कोप्पल कर्नाटक.

🚩 राजमाता जिजाऊ आऊसाहेब - पाचाड जि. रायगड.

🚩 छत्रपती शिवाजी महाराज - किल्ले रायगड जि.रायगड.

🚩 बाजी पासलकर - सासवड ता. पुरंदर जि. पुणे.

🚩 कान्होजी जेधे - आंबवडे ता. भोर जि. पुणे.

🚩 जिवा महाला - आंबवडे ता. भोर जि. पुणे.

🚩 शिवा काशिद - पन्हाळगड जि. कोल्हापूर.

🚩 बाजीप्रभू देशपांडे - विशाळगड जि. कोल्हापूर.

🚩 फुलाजी देशपांडे - विशाळगड जि. कोल्हापूर.

🚩 मुरारबाजी देशपांडे - किल्ले पुरंदर जि. पुणे.

🚩 तानाजी मालुसरे - उमरठ ता. पोलादपूर जि. रायगड.

🚩 प्रतापराव गुजर - नेसरी ता. गडहिंग्लज जि. कोल्हापूर.

🚩 बजाजी निंबाळकर - फलटण जि. सातारा.

🚩 बहिर्जी नाईक - बाणूरगड ता. खानापूर जि. सातारा.

🚩 मायनाक भंडारी - भाटे जि. रत्नागिरी.

🚩 छत्रपती शंभूराजे - वढू बुद्रुक जि. पुणे.

🚩 हंबीरराव मोहिते - तळबीड ता. कराड जि. सातारा.

🚩 बाळाजी आवजी चिटणीस - ओंढा ता. पाली जि.रायगड.

🚩 कवी कलश - वढू बुद्रुक जि. पुणे.

🚩छत्रपती राजाराम महाराज - किल्ले सिंहगड जि.पुणे.

🚩संताजी घोरपडे - कारखेल ता. माण जि. सातारा.

🚩धनाजी जाधव - वडगाव ता. हातकणंगले जि.कोल्हापूर.

🚩 बहिर्जी घोरपडे - गजेंद्रगड जि. गदग कर्नाटक.

🚩रामचंद्रपंत अमात्य - पन्हाळगड जि. कोल्हापूर.

🚩 शंकराजी नारायण सचिव - आंबवडे ता. भोर जि.पुणे.

🚩 परशुराम त्र्यंबक प्रतिनिधी - संगम माहुली जि.सातारा.

🚩 महाराणी ताराराणी भोसले - संगम माहुली जि.सातारा.

🚩 लखम सावंत - सावंतवाडी जि. सिंधुदुर्ग

🚩 छत्रपती शाहू महाराज - संगम माहुली जि. सातारा.

🚩 छत्रपती संभाजी राजे दुसरे - पन्हाळगड जि. कोल्हापूर.

🚩 पेशवे बाळाजी विश्वनाथ - सासवड ता. पुरंदर, जि. पुणे.

🚩 पेशवे पहिले बाजीराव - रावेरखेडी जि. खरगोण मध्यप्रदेश.

🚩 चिमाजी अप्पा पेशवे - शनिवारवाडा जि. पुणे.

🚩 पेशवे बाळाजी बाजीराव - शनिवारवाडा जि. पुणे.

🚩 पेशवे थोरले माधवराव - थेऊर ता. दौंड जि. पुणे.

🚩 कान्होजी आंग्रे - अलिबाग जि. रायगड.

🚩 रघुजी भोसले - नागपूर जि. नागपूर.

🚩 संभाजी आंग्रे - गिर्ये ता. विजयदुर्ग जि. सिंधुदुर्ग.

🚩 जानोजी भोसले - नागपूर जि. नागपूर

🚩 फत्तेसिंह भोसले - अक्कलकोट जि. सोलापूर.

🚩 जोत्याजी केसरकर - पूनाळ ता. पन्हाळा जि. कोल्हापूर.

🚩 नारोशंकर राजेबहादूर - मालेगाव जि. नाशिक.

🚩 त्र्यंबकराव दाभाडे - डभोई जि. बडोदा गुजरात.

🚩पिलाजी गायकवाड - सावली जि. बडोदा गुजरात.

🚩 दमाजी गायकवाड - सावली जि. बडोदा गुजरात.

🚩 यशवंतराव पवार - धार जि. धार मध्यप्रदेश.

🚩 तुकोजीराव पवार - देवास मध्यप्रदेश.

🚩 जिवाजीराव पवार - देवास मध्यप्रदेश.

🚩 मल्हारराव होळकर - आलमपूर जि. भिंड मध्यप्रदेश.

🚩 महाराणी अहिल्याबाई होळकर - महेश्वर मध्यप्रदेश.

🚩 राणोजी शिंदे - उज्जैन मध्यप्रदेश

🚩 महादजी शिंदे - वानवडी पुणे जि. पुणे.


🚩 आनंदराव धुळप - विजयदुर्ग जि. सिंधुदुर्ग.

🚩 नारोजी मुदगल देशपांडे - वडगाव मावळ जि. पुणे.

🚩 सिधोजी निंबाळकर - पट्टा किल्ला ता. अकोले जि. अहमदनगर.

🚩 महाराणी सईबाई भोसले - गुंजवणी नदी ता. भोर, जि. पुणे.

🚩 महाराणी येसूबाई भोसले - संगम माहुल जि. सातारा.

🚩 महाराणी राजसबाई भोसले - पन्हाळगड जि. कोल्हापूर.

🚩 भवानीबाई (येसूबाई कन्या) - पाटण जि. सातारा.

🚩शेलार मामा - उमरठ ता. पोलादपूर जि. रायगड.

🚩 रायबा मालुसरे - किल्ले पारगड ता. चंदगड जि. कोल्हापूर.

🚩कृष्णाजीराजे बांदल - पिसावरे ता. भोर जि. पुणे.

🚩 दिपाऊराजे बांदल - पिसावरे ता. भोर जि. पुणे.

🚩 सूर्याजी काकडे - किल्ले साल्हेर जि. नाशिक.

🚩 गोदाजी जगताप - सासवड ता. पुरंदर जि. पुणे.

🚩 हिरोजी फर्जंद - ओंढा ता. पाली जि. रायगड.

🚩 मदारी मेहतर - किल्ले रायगड जि. रायगड

🚩 अण्णाजी दत्तो - सुधागड जि. रायगड.

🚩 म्हालोजी घोरपडे - संगमेश्वर जि. रत्नागिरी.

🚩 राणोजी घोरपडे - नागपूर

🚩 रायाजी जाधव - भुईंज जि. सातारा.

🚩 शंभुसिंग जाधव - माळेगाव ता. बारामती जि. पुणे.

🚩 संताजीराव शिळीमकर - किल्ले राजगड जि. पुणे.

🚩 खंडेराव दाभाडे - तळेगाव दाभाडे जि. पुणे.

🚩 उमाबाई दाभाडे - तळेगाव दाभाडे जि. पुणे.

🚩 उदाजी चव्हाण - अणदूर जि. उस्मानाबाद.

🚩 नाना फडणवीस - नानाचा वाडा पुणे.

🚩 रामशास्त्री प्रभू - माहुली संगम जि. सातारा.

🚩 छत्रपती अप्पासाहेब - माहुली संगम जि. सातारा.

🚩 नारायणराव पेशवे - शनिवारवाडा पुणे.

🚩रघुनाथराव पेशवे - कोपरगाव जि. अहमदनगर.

🚩 सवाई माधवराव पेशवे - शनिवारवाडा पुणे.

🚩 सूर्याजी मालुसरे - साखर ता. पोलादपूर जि. पुणे.

No comments:

Post a Comment