LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Friday, February 11, 2022

इयत्ता :- 5 आणि 6 गोष्टीचा शनिवार


 इयत्ता :- 5 आणि 6

पुस्तकाचे नाव :-नानम्माल आणि कमलतल निघाल्या प्रवासाला

ऍक्टिव्हिटी:- गोष्टीत बघा किती वेगवेगळी प्रवासाची साधने दाखवली आहेत. तुम्ही यांच्यामधून कोणकोणत्या साधनांमध्ये बसला आहात? तुमच्याप्रमाणे प्रत्येक साधनाचे काय वैशीष्ट्य आहे ते हि सांगा.

----------------------------------No comments:

Post a Comment