LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Friday, January 21, 2022

1 ली - 2 री गोष्टीचा शनिवार


इयत्ता: 1 आणि 2

पुस्तकाचे नाव :- उंदीर - मांजर

ऍक्टिव्हिटी :- उंदीर आणि मांजराच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला तुमच्या घराच्या आसपास आणखी कोणकोणते प्राणी बघायला मिळतात? त्यांची नावे घरच्या मोठ्यांना सांगा.


 

No comments:

Post a Comment